Eessõna

Junior Achievement Worldwide (JA või JA Worldwide) on kasumitaotluseta organisatsioon, keda rahastab üle 100 000 ettevõtte, sihtasutuse ja üksikisiku, et koostada õppematerjale ning koolitada programmide koostajaid ja toetada õpet. Junior Achievementi eesmärk on luua noortele inimestele võimalus omandada majandusharidust, aidates neil mõista majanduse ja äritegevuse põhimõtteid, hinnata vaba ettevõtlust ning valmistuda karjääri valimiseks ja tööleminekuks.

Aitäh, õpetaja! JA Worldwide hindab Sinu panust programmi edusse ning loodab, et Sinu ja õpilaste jaoks on selles osalemine informatiivne, kasulik ja nauditav kogemus. 

Junior Achievement Worldwide

Junior Achievement Worldwide’i organisatsioonile pani aluse Horace A. Moses 1919. aastal. Tänapäevaks on JA maailma suurim organisatsioon, kes on pühendunud noorte harimisele ettevõtluse, töövalmiduse ja finantskirjaoskuse valdkonnas. JA programmi järgi õpetavad paljudes riikides vabatahtlikud, paljudes maades aitavad õpetaja tööle kaasa ärikonsultandid. Junior Achievement Worldwide tegutseb ligi 120 riigis terves maailmas. Oma loomisest 1919. aastal on JA panustanud noorte ettevõtlus- ja majandusharidusse kogu maailmas. Igal aastal omandab JA programmide kaudu ettevõtlus- ja majandusteadmisi üle 12 miljoni noore.

Junior Achievementi programmid aitavad noori ette valmistada edukaks toimetulekuks igapäevaelus, näidates, kuidas efektiivselt majandada, kuidas luua ettevõtet ja töökohti. JA programmid on praktilised ning enamasti õpitakse tegevuse kaudu.

Kõiki JA Worldwide’i programme on katsetatud õppetundides ja koolivälistes tegevustes ning uuendatud huviringide juhtide, õpetajate ja õpilaste tagasiside põhjal. JA programmide arendamist hindab iseseisev uuringufirma, kelle tulemusi kasutatakse õppematerjalide ülevaatamiseks ja täiustamiseks.

JA Eesti on JA Worldwide'i liige.

Junior Achievement Europe

Junior Achievement Europe (JA Europe) on suurim ettevõtlusõppe programmide pakkuja Euroopas. 2019. aastal õppis JA Europe programmide järgi 4,3 miljonit õpilast 40 riigis. Loodud ettevõtluse, asutuste, fondide ja eraisikute toel, toob JA Europe kokku era- ja avaliku sektori, et pakkuda noortele alg- ja põhikoolis, gümnaasiumis ning ülikoolis kvaliteetseid ettevõtlusõppe programme ja anda neile praktilise tegevuse kaudu teadmisi ettevõtlusest, ettevõtlikkusest, ärist ning majandusest. JA Europe õpilasfirma programmi on Euroopa Komisjon tunnistanud parimaks ettevõtlusõppe valdkonnas. JA Europe on JA Wordwide'i Euroopa peakorter.

JA Eesti kuulub JA Europe'i võrgustikku.

Junior Achievement Eesti

Junior Achievement Eesti ajalugu algab aastast 1991, mil peeti Alma-Atas arvutifirma IBM ja endise NSV Liidu Haridusministeeriumi ühisprojekte tutvustav konverents, kus räägiti ka Junior Achievementi liikumisest. Eestlased osalesid 1992. aasta algul kursustel, omandades esimestena Junior Achievementi õpetaja tunnistuse. Kohe alustati tööd kahe katseklassiga Tallinna Väike-Õismäe Keskkoolis ja Tallinna 40. Keskkoolis.

1994. aasta 20. aprillil registreeriti Junior Achievementi Arengufond (JAAF) iseseisva organisatsioonina.

Alates 2010. aastast on organisatsiooni nimi SA Junior Achievement Eesti.

Praeguseks on Junior Achievementi programmid rakendunud ligikaudu 40% Eesti koolides.

Palun oota