Peatükk 1.7 (Luudusoppus võro keelen (kakkõhelü '-ga))

KAS SA PUID TUNNÕT?

TULÕDA' MIILDE, MIDÄ SA OPIKÄÜGI AIGO NÄIT!

1. 

3. 

5. 

2. 

4. 

6. 

ÜTLE', MÄÄNEST VÄRMI OMMA' NEO' LEHE' SUVÕL JA MÄÄNEST VÄRMI SÜGÜSE!

            • UIBU
            • HOBOKASTAN
            • KATAI
            • KÕIV
            • VAHER
            • TAMM
            • PIHL
            • PETÄI
            • LEPP
            Palun oota