Õppekomplekt (Luudusoppus võro keelen (kakkõhelü '-ga))

Luudusoppus noorõmbalõ kooliiäle (kakkõhelü '-ga)

Autorid
Hergi Karik, Aivo Saar, Kalle Sirel                                                                                                                                                                                                        
Ülesannetekogu autorid
Hergi Karik, Aivo Saar, Kalle Sirel                                                                                                                                                                                                                  
Väljaandja
Koolibri
Kuulub paketti
Tasuta
 • Õppekomplektis on 78 peatükki ning 472 ülesannet, millest 232 on õpikus ja 240 ülesannetekogus.
 • Autorid
  Hergi Karik, Aivo Saar, Kalle Sirel                                                                                                                                                                                                        
 • Ülesannetekogu autorid
  Hergi Karik, Aivo Saar, Kalle Sirel                                                                                                                                                                                                                  
 • Aine
  Loodusõpetus
 • Klass
  1. klass, 2. klass, 3. klass, 4. klass, 5. klass, 6. klass
 • Teose keel
  Eesti keel
 • Väljaandja
  Koolibri
 • Õppekava
  Riiklik õppekava 2011, Riiklik õppekava 2023
 • Kuulub paketti
  Tasuta

1. osa

Järg
Peatükk
1.1. KUUL ALOSTAS
1.2. OPIKÄÜK: MAAL
1.3. OPIKÄÜK: LIINAN
1.4. MÄLEHTÜISI SUVÕST
1.5. MINKAST TUNNÕT SUVVÕ?
1.6. OPIKÄÜK: MÕTSAN. SUVÕST SAA SÜKÜS
1.7. KAS SA PUID TUNNÕT?
1.8. AIAN
1.9. TURU PÄÄL
1.10. KASVO'
1.11. MINKAST TUNNÕT SÜKÜST?
1.12. SÜKÜS
1.13. TÜÜ MAN TARVILIDSÕ' AŚA'
1.14. MI OLÕ MEISTREMEHE'
1.15. MITMÕSUGUMADSÕ' TÜÜ'
1.16. SUURUS JA RASÕHUS
1.17. KERGE' JA RASSÕ' AŚA'
1.18. KÕGÕ SUURÕMB, KÕGÕ VÄHÄMB, ÜTESUURU'
1.19. VÄRMILINE ILM
1.20. KODOELÄJÄ'
1.21. MÕTSAELÄJÄ'
1.22. LEMMIKELÄJÄ'
1.23. ELÄJÄ' JA NÄIDE PUJA'
1.24. SÜÜMINE
1.25. KASUMINÕ JA ARÕNÕMINÕ
1.26. LIIKMINÕ
1.27. ELLÄV JA ELOLDA
1.28. SILM JA NÄGEMINE
1.29. HOIA' SILMI!
1.30. KÕRV JA KUULDMINÕ
1.31. HELÜ JA LARM
1.32. NAHK JA KUMPMINÕ
1.33. NAHK KAITS
1.34. NÕNA JA HÕNGUTUNDMINÕ
1.35. ETTEKAEMINÕ NUHUTAMISÕ MAN
1.36. KIIL JA MAITSMINÕ
1.37. MAIGUGA VAI MAIGULDA
1.38. KÕRDAMI ÜLE – KÕIK VIIS MIILT VAI TUNDMIST KUUN

2. osa

Järg
Peatükk
2.1. MIDÄ SA TEIT TALVÕVAIHÕAOL?
2.2. TALV OM TULNU
2.3. ILMAKAEMISÕ'
2.4. PIKÄ' ÜÜ' JA LÜHKESE' PÄÄVÄ'
2.5. ELÄJIDE JÄLE' LUMÕ PÄÄL
2.6. KASVO' TALVÕL
2.7. ELÄJÄ' TALVÕL
2.8. TSIRGU' TALVÕL
2.9. TSIRKÕ SÖÖGILAUD
2.10. KÜLM, LÄMMI JA KUUM
2.11. VESI MI ÜMBRE
2.12. VESI TALVÕL
2.13. VESI SUVÕL
2.14. PAISTUS LÄBI VAI PAISTU-I LÄBI?
2.15. VESI PAISTUS LÄBI
2.16. MIÄ SÜNNÜS SAODSÕ VIIGA, KU TÄ SAIS?
2.17. VIIGA ÜTEN KÄÜVÄ' OHO' SUVÕL JA TALVÕL
2.18. VESI JA IJÄ
2.19. VESI KÜLMÄS JA IJÄ SULAS
2.20. MIÄ JÄÄS VETTE UJOMA? MIÄ VAOS PÕHJA?
2.21. VESI JA ÕHK
2.22. TAHHE' JA VEDELÄ' AINÕ'
2.23. VETEL AINÕ' JUUSK
2.24. KATS PRUUMMIST VEDELIDE AINIDÕGA
2.25. SORTMINÕ
2.26. AASTAAO'
2.27. KEVVÄI ALOSTAS
2.28. MÕTSAELÄJÄ' KEVÄJÄ
2.29. KASVO' KEVÄJÄ
2.30. TSIRGU' KEVÄJÄ
2.31. KEVVÄI MAAL
2.32. KOST ARVO SAIA', ET KEVVÄI OM TULNU?
2.33. PLAAN
2.34. LIINA PLAAN
2.35. ÜTSINDÄ MÕTSAN
2.36. KUIS LUUDUSÕN OLLA'?
2.37. SUVI TULÕ
2.38. SUVÕL
2.39. KÕRDAMINÕ JA NÄÜTEMÄNG „AASTAAO'”
2.40. Teedüs võrokiilse "Luudusoppusõ" kotsilõ
Palun oota