Peatükk 1.9 (Luudusoppus võro keelen (kakkõhelü '-ga))

TURU PÄÄL

KAS SA OLÕT KUNAGI TURU PÄÄL KÄÜNÜ? MIDÄ SA SÄÄLT OSTIT?

SELEDÄ', MIDÄ MÜVVÄS TURU PÄÄL! 

MIDÄ TUUST AIAKRAAMIST KASUS MII' AION?

 • KURK
 • KIPLUK, TSISNAK
 • UPIN
 • KAAL
 • TILL
 • TSITRON
 • HERNE'
 • KARDOHK
 • PÕRKNAS
 • TOMAT
 • KAPSTAS
 • SIPUL
 • PIIT
 • BANAAN
 • PETERSELL
EGÄL TALOL UMA TAAR!
ÜTELE MIILDÜSE' ÜTE' JUURIGU' JA PUUVILÄ' NI TÕÕSÕLÕ TÕÕSÕ'. ÜLESANDÕL EI OLÕ' ÜTTE ÕIGÕT VASTUST.
 • KÜRVITS
 • MAKÕKÜRVITS
 • PÄÄVÄLILL
 • RUUS
 • PLUUM
 • BANAAN
 • KURK
 • PÕRKNAS
Palun oota