Peatükk 1.11 (Luudusoppus võro keelen (kakkõhelü '-ga))

MINKAST TUNNÕT SÜKÜST?

SÜGÜSE JÄÄSE' PÄÄVÄ'

 • PIKEMBÄS
 • LÜHEMBÄS
 • PÜMMEMBÄS

SÜGÜSE LÄTT ILM

 • TUULITSÕMBAS
 • ILOSAMBAS
 • VIHMATSÕMBAS

SÜGÜSE LÄÄVÄ' PUIÕL JA PUHMÕL LEHE'

 • MUSTAS
 • VALGÕS
 • VÄRMILIDSES

RÄNDÄJÄ' TSIRGU' LINDASÕ'

 • PÕHJA
 • LÕUNAHE
 • LÄMMÄLE MAALÕ

NURMÕ PÄÄLT SAIAS

 • KARDOHKIT
 • VILJÄ
 • SAAKI
 • REHEKUU
 • DETSEMBRI
 • SEPTEMBRI
 • SÜKÜSKUU
 • MÄDÄKUU
 • OKTOOBRI
 • MÄRTS
 • MÄRDIKUU
 • AUGUST
 • NOVVEMBRI
 • UBINAMAHLA TEGEMINE
 • SIINI MARINIIRMINÕ
 • KAPSTALUUMÕ ISTUTAMINÕ
 • LUMÕ AJAMINÕ, LUMÕ LUUMINÕ
 • SAHVTI KIITMINE
 • KARDOHKIDÕ ÜLESVÕTMINÕ
 • KARDOHKIDÕ MAAHAPANÕK
 • LEHTI RIIBMINÕ
Palun oota