Peatükk 1.26 (Luudusoppus võro keelen (kakkõhelü '-ga))

LIIKMINÕ

JUUSKMINÕ, LINDAMINÕ, VIIRDÜMINE, UJOMINÕ, VUULAMINÕ, RUUMAMINÕ JA SÕITMINÕ OMMA' LIIKMISÕ VIIE'. 

ÜTLE' EGÄ LIIKMISÕ VIIE KOTSILÕ ELÄJIT JA ASJO, KIÄ VAI MIÄ NIIMUUDU LIIGUSÕ'!

         PINI   AUTO 

         PALL    HÜLGE 

         KODAS     KRAANIVESI

         SIUG    JÕGI 

         Palun oota