Peatükk 2.1 (Luudusoppus võro keelen (kakkõhelü '-ga))

MIDÄ SA TEIT TALVÕVAIHÕAOL?

Kas sa visselemän kävet? Kas sa suusataman kävet?

Kas sullõ miildüs inämb visseldä' vai suusata'?

Tii' moro pääl kahrõ' ijä silles! Tuu jaos vala' väiku ijädse konarligadsõ pinna pääle klaasitävve jago vett! Vesi külmäs är' ja tegünes sille ijä.

Määntse ilmaga saa lumõmiist tetä' ja lumõsõta pitä'?

Miä om lumõliin ja kuis tuud ehitedäs?

  • LUMÕ AJAMINÕ, LUMÕ LUUMINÕ
  • ELÄJILE MÕTSA SÖÖGI VIIMINE
  • AHO KÜTMINE
  • HAINATEGO
  • KARDOHKIDÕ MAAHAPANÕK
  • TREPI VAI TII LIIVATAMINÕ
  • PÕRKNIDÕ KITSKMINÕ
  • HEKI PÜGÄMINE
  • AUTO PUHASTAMINÕ LUMÕST JA IJÄST
  • TSIRKÕ SÜÜTMINE PASLIGU SÖÖGIGA
Palun oota