Peatükk 2.6 (Luudusoppus võro keelen (kakkõhelü '-ga))

KASVO' TALVÕL

Sügüse koolõsõ' suurõmba jao hainakasvõ 

  • juurõ'
  • varrõ'
  • lehe'

Maa sisse jääse' noidõ kasvõ

  • juurõ'
  • varrõ'
  • lehe'

Talvõl hoit kasvõ külmä iist .

Määntse' kasvo' omma' talvõl halja'?

  • lehepuu'
  • nõglapuu'

Lehepuu' omma' talvõl

  • halja'
  • palja'

1. 

2. 

3. 

4. 

Kuku' ja mar´a'

Kuusõl ja pedäjäl omma kuku' (üts om kukk) ning kadajal omma mar´a'. Mink jaos naid vaia om? 

Kiä viil saa kassu kukõst ja mar´ost? Kiä naid tarvitas?

Palun oota