Peatükk 2.22 (Luudusoppus võro keelen (kakkõhelü '-ga))

TAHHE' JA VEDELÄ' AINÕ'

Tahhist ainist as´ol om kimmäs kujo. Asjo kujo või olla' mitmõsugumanõ. Kae' kõrvuisi vasarat ja nakla vai palli.

Tahhe' omma' pall´o' metalli' ja noist tettü' as´a'. Näütüses ravvast omma' tüüriista', nagla', kruvvi'.

Loe' üles vedelit ainit!

Mink jaos pruugitas pildi pääl näüdädüisi vedelit ainit?

Miä om tettü puust?Miä om tettü plastist?Miä om tettü klaasist? 

Määntse' as´a' omma' sul koolikotin? Minkast nä omma' tettü?

  • putõl
  • tellüskivi, savikivi
  • vetel siip
  • anomamõsuvedelik
  • ijä
  • puuklots
  • nuhevesi
  • mahl

Kae' ette!

Kae' pilte ja ütle', määntse' omma' ainõ', midä joht maitsa' vai nuhuta' ei tohe'!

Kas sa tiiät mõnda ainõt viil, miä om inemisele ohos?

Palun oota