Peatükk 2.30 (Luudusoppus võro keelen (kakkõhelü '-ga))

TSIRGU' KEVÄJÄ

Kuldnokk ja tsibihäniläne
Tarvilidsõ' sõna':
häniläse', ossõst, kuldnoki', pääsläne, parts

Välän om hummogu viil küländ külm. A edimädse'omma' peräle joudnu. Ku jõki pääl om ijäminek, sõs tulõva'. Näide pesä' omma' puuriito seen, sillaalotsin, puuoostõn. Varõs ehitäs uma pesä korgõhe puu otsa. Välästpuult om pesä jämmist  ja viirde omma' säedü peenembä' raaksõ'. Tsiga- ehitäs pesä vii lähkühe varisampa kotussõhe maa pääle. Ku pardsiimä pesä päält är' lätt, sõs tä katt muna' pudsajidõga kinni'. Ku kõol urva' lahkõsõ', sõs tulõ meile tagasi lauda- . Pääsläne ehitäs uma pesä muatükükeisist. Tä kliip nuu' ütsüte külge uma sülega. Pesä om seest voodõrdõt sulgiga.

Varõsõ pesä, imäne tsigaparts ja laudapääsläse'

1. KLUKKNOD

2. NÄED SÄÄL PAULA 

3. RASÕV

4. RIGAS SPATT

5. HÄÄ LEIB INNIST

Mõistatusõ'

Seo om.

Seo om.

Seo om.

Seo om.

Seo om.

Kae', kuis volti' paprõst tsirku!

https://evm.ee/est/ponev-ja-kasulik/lindude-taskutarkus#Paberlinnu%20voltimine

Palun oota