Peatükk 2.34 (Luudusoppus võro keelen (kakkõhelü '-ga))

LIINA PLAAN

Võõran liinan liikmisõ man om sul abis tuu liina plaan. Plaani pääl omma' nätä' huulidsa' ni huunõ' üllest kaiõn. Plaani abiga lövvät üles nuu' kotusõ', midä sul vaia om.

Mati sais Kiriku (Kerigu) ja Kooli huulidsa nuka pääl. Täl om vaia lossi mano saia'. Märgi' timä tii joonõga maha'! Kiroda' vällä noidõ huulitsidõ nime', kost Matil tulõ minnä'.

Kuis sa juhatanu võõralõ tiid lossi mant Kooli huulitsani?

Kuis tulõ liinan liiku'?

Midä joht tetä' ei tohe'?

Kost tulõ üle tii minnä'?

Ku sa võõran liinan är' essüt, midä sa sõs tiit?

Kas sa tiiät pääst uma vanõmbidõ telefoninummõrd?

Kas sa tiiät pääst umma kodoaadrõssi?

Palun oota