Peatükk 1.4 (V järk)

Oskab laule "Kodutütarde laul" ja "Eesti lipp"

Katsenõue on täidetud, kui kodutütar oskab kaasa laulda koondustel ja muudel üritustel "Kodutütarde laulu" ning "Eesti lipp". 

Laul "Kodutütarde laul"

Pidulikul koondusel lauldakse tihti erinevaid laule. Need võivad olla isamaalised, kuid on olemas kodutütarde oma laulud. Õpid neid laule järgemööda. ​Täna õpime “Kodutütarde laulu”. 

Kodutütred laulmas Kodutütarde 92. aastapäeval. Foto: Mikk Otsar, 2024

Loe laulu sõnad läbi ning kuula laulu. Proovi kaasa laulda.

Kodutütre laul

Nüüd pane mängima laulu fono ning proovi kaasa laulda. 

“Kodutütre laulu” fono kaasalaulmiseks. 

Laul "Eesti lipp"

Kodutütred peavad lugu Eestimaast. Olemas on palju kauneid Eestimaa-teemalisi laule. Tihti lauldakse pidulikel üritustel laulu "Eesti lipp" lippude sissetoomisel.

Erinevad laulud käivad tihti kaasas pidulikel koondustel. Foto: Mikk Otsar

Eesti lipp
(Martin Lipp, Enn Võrk)

Kaunistagem Eesti kojad kolme koduvärviga,
​mille alla Eesti pojad ühiselt võiks koonduda.
​Ühine neil olgu püüe ühes vennaarmuga,
​kostku võimsalt meie hüüe:
​„Eesti, Eesti, ela sa!”

Sinine on sinu taevas, kallis Eesti, kodumaa,
​oled kord sa ohus, vaevas, sinna üles vaata sa!
​Must on sinu mullapinda, mida higis haritud.
​Must on kuub, mis Eesti rinda
​vanast’ juba varjanud.

​Sinine ja must ja valge kaunistagu Eestimaad!
​Vili võrsugu siin selge, paisugu tal täieks pead.
​Vaprast meelest, venna armust Eesti kojad kõlagu!
​Kostku taeva poole põrmust:
​„Eesti, Eesti ela sa!”

Proovi laulu kaasa laulda! 

Laul "Eesti lipp", laulavad kodutütred. 

Kui oled juba päris osav, harjuta laulu laulmist ka päris ise.

Laulu "Eesti lipp" fono kaasalaumiseks.

Mu isamaa armas

Mu isamaa armas
(Martin Georg Emil Körber)

Mu isamaa armas, kus sündinud ma,
​:,: sind armastan ma järjest ja kiidan lauluga! :,:

Ei seedrid, ei palmid ei kasva me maal;
​:,: kuid siiski kenad männid ja kuused, kased ka. :,:

Ei hõbedat, kulda ei leidu me maal;
​:,: kuid viljakandvat mulda on küllalt igal pool. :,:

Oh õitse veel kaua, mu isade maa!
​:,: See maa, kus palju vahvust ja vaimuvara ka! :,:

Su hooleks end annan ja truuks sulle jään,
​:,: nii kaua, kui kord suren ja oma hauda lä’en! :,:

Proovi laulu kaasa laulda! 

Laul "Mu isamaa armas", laulavad kodutütred. 

Kui oled juba päris osav, harjuta laulu laulmist ka päris ise.

Laulu "Mu isamaa armas" fono kaasalaumiseks.
Kodutütred laulmas organisatsiooni 90. aastapäeval. Foto: Mikk Otsar
Palun oota