Õppekomplekt (V järk)

Kodutütarde V järk

Autorid
Kodutütred
Ülesannetekogu autorid
Kodutütred
Väljaandja
Kaitseliit
Kuulub paketti
Tasuta
 • Õppekomplektis on 32 peatükki ning 174 ülesannet, millest 98 on õpikus ja 76 ülesannetekogus.
 • Autorid
  Kodutütred
 • Ülesannetekogu autorid
  Kodutütred
 • Aine
  Varia
 • Teose keel
  Eesti keel
 • Väljaandja
  Kaitseliit
 • Õppekava
  Riiklik õppekava 2011
 • Kuulub paketti
  Tasuta

1. Riigikaitse

Järg
Peatükk
1.1. Teab ja oskab kirjeldada kotka- ja ristikumärki
1.2. Teab Kodutütarde organisatsiooni juhte
1.3. Teab Kaitseliidu ülemat ja kohaliku maleva pealikku
1.4. Oskab laule "Kodutütarde laul" ja "Eesti lipp"
1.5. Oskab käituda rivis

2. Matkatarkused

Järg
Peatükk
2.1. Oskab pakkida laagrikotti
2.2. Tunneb teemärke ja kasutab neid matkal
2.3. Omab teadmisi metsas eksimise korral
2.4. Oskab kasutada kompassi 
2.5. Teab telgi püstitamise põhimõtteid
2.6. Oskab teha kalamehesõlme ja seasõrgsõlme
2.7. Oskab lahendada lihtsamaid salakirju

3. Turvalisus

Järg
Peatükk
3.1. Oskab käituda hädaolukorras 
3.2. On teadlik ravimite tarvitamisest ja oskab keelduda uimastitest 
3.3. Teab ja järgib liiklusohutus­nõudeid 
3.4. Oskab anda esmaabi 
3.5. Teab tervisliku eluviisi üldreegleid 
3.6. Teab koduturvalisuse põhimõtteid

4. Eesti loodus

Järg
Peatükk
4.1. Tunneb kolme mürk- ja ravimtaimi
4.2. Tunneb kolme looduskaitse all olevaid loomi 
4.3. Teab toataimi ja nende eest hoolitsemise põhimõtteid
4.4. Teab Eesti levinumaid linde
4.5. Teab koduloomi ja nende eest hoolitsemise põhimõtteid
4.6. Tunneb Eesti maakondi ja nende keskusi

5. Eesti ajalugu

Järg
Peatükk
5.1. Teab ja oskab nimetada Eesti riigipühi 
5.2. Koostab esitluse Eesti lipu saamisloo kohta 
5.3. Nimetab pühi, mil on vaja heisata Eesti lipp
5.4. Oskab nimetada oma kodule lähima vaatamis­väärsuse

6. Käitumine ja loovus

Järg
Peatükk
6.1. Tunneb lauakombeid ja oskab katta lauda
6.2. On osalenud omaloomingu konkursil või näitusel
6.3. Teeb kaastööd rühma ajaloo talletamisel

7. Lisad

Järg
Peatükk
7.1. Lisamaterjal rühmavanemale
Palun oota