Õppekomplekt

Kodutütarde V järk

Õpiku autorid
Kodutütred
Ülesannetekogu autorid
Kodutütred
Väljaandja
Kaitseliit
Kuulub paketti
Tasuta
 • Õppekomplektis on 32 peatükki ja õpetaja ülesannetekogus 64 ülesannet.
 • Õpiku autorid
  Kodutütred
 • Ülesannetekogu autorid
  Kodutütred
 • Aine
  Varia
 • Väljaandja
  Kaitseliit
 • Õppekava
  Üldhariduse riiklik õppekava
 • Kuulub paketti
  Tasuta

1. Riigikaitse

Järg
Peatükk
1.1. Teab ja oskab kirjeldada kotka- ja ristikumärki
1.2. Teab Kodutütarde organisatsiooni juhte
1.3. Teab Kaitseliidu ülemat ja kohaliku maleva pealikku
1.4. Oskab laule "Kodutütarde laul" ja "Mu isamaa armas"
1.5. Oskab käituda rivis

2. Matkatarkused

Järg
Peatükk
2.1. Oskab pakkida laagrikotti
2.2. Tunneb teemärke ja kasutab neid matkal
2.3. Omab teadmisi metsas eksimise korral
2.4. Oskab kasutada kompassi 
2.5. Teab telgi püstitamise põhimõtteid
2.6. Oskab teha kalamehesõlme ja seasõrgsõlme
2.7. Oskab lahendada lihtsamaid salakirju

3. Turvalisus

Järg
Peatükk
3.1. Oskab käituda hädaolukorras 
3.2. Oskab käsitseda lihtsamat kodutehnikat
3.3. On teadlik ravimitest ja oskab keelduda uimastitest 
3.4. Teab ja järgib liiklusohutus­nõudeid 
3.5. Teab ja nimetab koduturvalisuse põhimõtteid
3.6. Oskab anda esmaabi 
3.7. Teab tervisliku eluviisi üldreegleid 

4. Eesti loodus

Järg
Peatükk
4.1. Tunneb mürk- ja ravimtaimi
4.2. Tunneb looduskaitse all olevaid loomi 
4.3. Teab toataimi ja nende eest hoolitsemise põhimõtteid
4.4. Teab Eesti levinumaid linde
4.5. Teab koduloomi ja nende eest hoolitsemise põhimõtteid
4.6. Oskab nimetada aastaajalisi muutusi  looduses

5. Eesti ajalugu

Järg
Peatükk
5.1. Teab ja oskab nimetada Eesti riigipühi 
5.2. Koostab esitluse Eesti lipu saamisloo kohta 
5.3. Nimetab pühi, mil on vaja heisata Eesti lipp
5.4. Oskab nimetada oma kodule lähima vaatamis­väärsuse

6. Käitumine ja loovus

Järg
Peatükk
6.1. Tunneb lauakombeid ja oskab katta lauda
6.2. On osalenud omaloominguli­sel konkursil või näitusel
6.3. Teeb kaastööd rühma kroonika valmimiseks
Palun oota