Peatükk 6.3 (V järk)

Teeb kaastööd rühma kroonika valmimiseks

Katsenõue on täidetud, kui kodutütar teeb kaastööd rühma kroonika, rühmapäeviku valmimiseks.

Mis on rühmapäevik?

Rühmapäevik kajastab sinu rühma tegemisi. Sinna kirjutatakse, millal üritus toimus, kes seal osalesid ja mida tehti ning õpiti. Rühmapäevikusse võib lisada pilte ja videoid (kui tegu on virtuaalse päevikuga) üritustest. 

Lisaks rühmavanemale võivad sinna kirjutada ka rühmaliikmed. Võid kirjutada enda arvamuse ja lugeda üles toredad mälestused, aga ka lihtsalt kirjeldada toimunud üritust. 

Uuri enda rühmavanemalt, milline on teie rühmapäevik!

Kui kirjutad rühmapäevikusse, siis kirjuta alati:

  • pealkiri ja ürituse toimumise kuupäev;
  • ​rühmaliikmed, kes osalesid üritusel;
  • oma nimi ehk kes on loo autor;
  • üritusest (mis toimus, mis meeldis, mida said uut teada).

Lisaks joonista või kleebi juurde foto.

  • Osalejad
  • Sisu
  • Pealkiri
  • Joonistus
  • Autor
Palun oota