Peatükk 1.1 (V järk)

Nimetab Noorte Kotkaste peavanema, malevapealiku ja noorte­instruktori nimed

Katsenõue on täidetud, kui noorkotkas nimetab vastavalt kolme juhi nimed. Soovitatavalt tunneb noor neid nägupidi.

Noorte Kotkaste peavanem, malevapealik ja noorteinstruktor

Noorte Kotkaste peavanem on Silver Tamm. Peavanem on organisatsiooni juht, kes juhib noorkotkaste organisatsiooni tööd vabariiklikul tasemel.

Noorte Kotkaste malevapealik juhib ja esindab Noorte Kotkaste malevat.

Noorteinstruktor töötab malevas ning aitab vabatahtlikel rühmapealikel enda tööd korraldada.

Rühmapealik juhib noorkotkaid rühmas.

Noorte Kotkaste peavanem Silver Tamm
  • malevapealik
  • rühmapealik
  • peavanem
Peavanema ametikohatunnus
Noorte Kotkaste peavanem Mini-Erna avarivistusel. Foto: Markus Sein, 2022
  • Pea­vanem
  • Maleva­pealik
  • Rühma­pealik
  • juhib NK organisat­siooni
  • juhib ja esindab NK malevat
  • juhib NK rühma
Palun oota