Õppekomplekt (V järk)

Noorte Kotkaste V järk

Autorid
Noored Kotkad
Ülesannetekogu autorid
Noored Kotkad
Väljaandja
Kaitseliit
Kuulub paketti
Tasuta
 • Õppekomplektis on 33 peatükki ning 154 ülesannet, millest 90 on õpikus ja 64 ülesannetekogus.
 • Autorid
  Noored Kotkad
 • Ülesannetekogu autorid
  Noored Kotkad
 • Aine
  Varia
 • Teose keel
  Eesti keel
 • Väljaandja
  Kaitseliit
 • Õppekava
  Riiklik õppekava 2011
 • Kuulub paketti
  Tasuta

1. Riigikaitse

Järg
Peatükk
1.1. Nimetab Noorte Kotkaste peavanema, malevapealiku ja noorte­instruktori nimed
1.2. Kirjeldab, milline on noorkotka vorm
1.3. Oskab anda seletuse kotkamärgile ja üldlipule 
1.4. Järgib vormikandmise ­eeskirja
1.5. Nimetab ametikoha­­tunnuseid 
1.6. Tegutseb korrektselt rivikäskluste peale

2. Matkatarkused

Järg
Peatükk
2.1. Määrab kompassi abil ilmakaared
2.2. Tunneb olulisimaid kaardi leppemärke
2.3. Kirjeldab lühimatkale kaasavõetavat isiklikku varustust
2.4. Oskab eksimise korral maastikul tegutseda
2.5. Oskab valida lõkkematerjali ja süüdata lõkke
2.6. Oskab leida ja koguda loodusest joogivett
2.7. Tunneb Eesti looduses kasvavaid puid ja taimi
2.8. Oskab riietuda vastavalt tegevuse iseloomule ja ilmastikule
2.9. Ööbib Noorte Kotkaste laagris
2.10. Aitab teha sissekandeid rühma­päevikusse
2.11. Peab kinni hügieeni­reeglitest
2.12. Läbib maastikul 3–5-kilomeetrise matka

3. Ohutus

Järg
Peatükk
3.1. Loetleb esmased tulekustutus­­vahendid
3.2. Selgitab tegutsemist õnnetusjuhtumi korral
3.3. Oskab panna kannatanu stabiilsesse küliliasendisse
3.4. Puhastab ja plaasterdab pisihaava
3.5. Oskab selgitada, milline on tubaka ja alkoholi mõju 

4. Kodanikuõpetus

Järg
Peatükk
4.1. Tunneb lipu kasutamise head tava
4.2. Teab lippude järjestust 
4.3. Paneb kirja Eesti hümni ja laulu „Eesti lipp“ sõnad
4.4. Nimetab kolm rahvakalendri tähtpäeva 
4.5. Nimetab kolm riiklikku tähtpäeva 
4.6. Oskab öelda, millal on Eesti iseseisvus- ja taasiseseisvumis­­­päev
4.7. Selgitab viit lapse põhiõigust ja -kohustust
4.8. Külastab kahte kodukandi vaatamis­väärsust

5. Eesti ajalugu

Järg
Peatükk
5.1. Selgitab ajaloolisi mõisteid: mõis, talupoeg, ülestõus
5.2. Jutustab ühe loo rahvuseeposest „Kalevipoeg“
Palun oota