Peatükk 1.3 (V järk)

Oskab anda seletuse kotkamärgile ja üldlipule 

Katsenõue on täidetud, kui noorkotkas suudab selgitada kotkamärgi tähendust ja tunneb ära Noorte Kotkaste lipu.

Noorte Kotkaste üldlipp

Noorte Kotkaste lipuvärvid on Kaitseliidu tunnusvärvid, sest me oleme üks osa sellest. 

Noorte Kotkaste üldlipp on kuldkollane. Lipu mõlemal küljel on Noorte Kotkaste Teeneterist, mille peal kotkamärk. Lipukangast ääristavad narmad, mis on kuldkollased.

Noorte Kotkaste üldlipp
 • kollane
 • punane
 • roheline
 • must
 • valge
 • sinine

Noorte Kotkaste lipuvärvid on kuldning.

Ühenda paarid!

 • Kollane
 • Sinine
 • päikese sümbol
 • taeva ja mere värv

Kotkamärk

Kotkamärk on organisatsiooni liikme tunnusmärgiks. Kotkamärk asub näiteks mütsimärgil, mida kantakse noorkotka mütsil.

Kotkamärgil on kotka hõlmas asetsemas rahvusvaheline skautlike organisatsioonide sümbol – kolmeharuline liiliaõis, mille keskel on Eesti riigivapp. Liiliaõie harud on omavahel seotud. Märgi all asetseb ülespööratud otstega lint kirjaga „ ALATI VALMIS“.

Kotkamärgi igal elemendil on tähendus ning neid on oluline tunda ja teada.

Täiendavaid selgitusi kotkamärgile:

 • Kujutatud on põhjakotkast, mis pärineb Kaitseliidu sümbolitelt. Põhjakotka turjal lendab Kalev Eesti randa. 
 • Kotka silm on tähelepanelik ja kõikenägev.
 • Liiliaõis tähistab puhtust ja korralikust. Õiel on kolm haru, mida ümbritsev side osutab noorkotkaste sõprusele ja ühtekuuluvusele.
Kotkamärgi leiab väli- ja piduliku vormi embleemilt. Foto: Markus Sein, 2021 
 • Liiliaõie kolm haru
 • Juhtsõna
 • Liiliaõis
 • Eesti Vabariigi vapp
 • Ustavus,  aitamine, KT/NK seadused
 • Kuulumine Noorte Kotkaste organisat­siooni
 • Puhtus ja korralikkus
 • Eestis organisat­sioon

Milline elemendid on ülesande loetelust puudu? 

 • kompass
 • kompassinõel
 • kotkas
      Palun oota