Peatükk 2.2 (V järk)

Tunneb olulisimaid kaardi leppemärke

Katsenõue on täidetud, kui noorkotkas suudab leida kaardilt objektid ning neid maastikul näidata (tee, veekogu, mets).

Kaardid

Käibel on mitmeid kaarte erinevate mõõtkavadega:

 • orienteerumiskaart,
 • Regio kaart,
 • topograafiline kaart,
 • maanteeatlas.

Kodutütred ja noorkotkad kasutavad orienteerumisel tihti Kaitseväe topograafilist kaarti. 

Kaitseväe topograafiline kaart

Olulisemad leppemärgid

Kaardi lugemiseks tuleb tunda leppemärke. Kaartidel kasutatakse kindlaksmääratud värve, mis tähistavad samaliigilisel kaardil alati samu asju, nagu metsad, põllud, teed

Meie vaatame lähemalt Kaitseväe topograafilist kaarti.  

Kaitseväe kaardil on järgmised põhivärvused: 

 • sinine – veekogud: jõed, järved, kraavid, soised alad (sinised triibud); 
 • valge – lagendik; 
 • roheline – mets, üksik puu; 
 • must – metsarajad ja erinevad väiksemad leppemärgid.
Sinisega tähistakse veekogusid. 
Valge värv tähistab maastikul lagendikku. 
Metsa tähiseks on roheline värv. 
Must katkendlik joon tähistab väikest metsarada. 

Oluline on tunda kõiki kaardi leppemärke. Uuri lähemalt ka neid leppemärke. 

Hoonete tähised. Elumajade juures on märgitud ka talunimi. Tööstushooneks võib olla mõni tootmishoone või ka suur laut.
Musta värviga tähistatakse erinevaid elemente.
Raudtee ja elektriliini tähistus. Kaardil märkab neid selle järgi, et nad on sirged jooned. 
 • Kivi
 • Mets
 • Lagendik
 • Elumaja
 • Puu
 • Kraav
Palun oota