Peatükk 2.10 (V järk)

Aitab teha sissekandeid rühma­päevikusse

Katsenõue on täidetud, kui kanne on tehtud ja juhendaja poolt heaks kiidetud ning saanud kajastuse päevikus (rühmas paberil peetavas kroonikas).

Mis on rühmapäevik? 

Rühmapäevik kajastab sinu rühma tegemisi. Sinna kirjutatakse, millal üritus toimus, kes seal osalesid ja mida tehti ning õpiti. Rühmapäevikusse võib lisada pilte või joonistusi üritustest.  Võid kirjutada enda arvamuse ja lugeda üles toredad mälestused, aga ka lihtsalt kirjeldada toimunud üritust. Uuri enda rühmapealikult, milline on teie rühmapäevik!

Kui kirjutad rühmapäevikusse, siis kirjuta alati:

  • pealkiri ja ürituse toimumise kuupäev; 
  • ​rühmaliikmed, kes osalesid üritusel; 
  • oma nimi ehk kes on loo autor; 
  • üritusest (mis toimus, mis meeldis, mida said uut teada). 

Lisaks joonista või kleebi juurde foto.

  • Osalejad
  • Sisu
  • Pealkiri
  • Joonistus
  • Autor
Palun oota