Peatükk 3.1 (V järk)

Loetleb esmased tulekustutus­­vahendid

Katsenõue on täidetud, kui noorkotkas on teadlik esmaste tulekustutusvahendite tähtsusest ning suudab neid loetleda.

Esmased tulekustutusvahendid

Tulekustutusvahendeid on mitmeid. On olemas sellised, mida peab koju ostma. Hädaolukorras leiad ühtteist ka juba kodusolevatest asjadest. 

Igal juhul pead olema läbi mõelnud, mida ja kuidas teed, kui neid vahendeid peaks vaja minema. 

Vesi, vahtkustuti ja tulekustutustekk

​​Vahtkustuti sobib puidu, paberi, tekstiili, õli, bensiini, plastmassi, rasva, kummi kustutamiseks. 

Vesikustuti sobib puidu, paberi, tekstiili kustutamiseks. Sobib kasutamiseks sellistes ruumides, mida kasutatakse just nende materjalide ladustamiseks.

Pulberkustuti on kõige levinum ja enamike materjalide kustutamiseks sobiv. Sellega saab kustutada peaaegu kõiki igapäevaseid asju.

Süsihappegaaskustuti sobib õli, bensiini, plastmassi, rasva, pingestatud elektriseadmete ja -juhtmete kustutamiseks. 

Vahtkustutit kasutamas. Foto: Gunnar Teas
Tulekustutit kasutamas. 
 • vahtkust
 • pulberkustuti
 • vesikustuti

Üldiselt on kodudes , sest sellega saab kustutada erinevaid materjale. Küll aga on sobilik ainult paberi ja papi jaoks. Õli, rasva ja bensiini kustutamiseks on sobilik  .

Tulekustutusvaip (-tekk)

Selle abil kustutatakse leek läbi lämmatamise. Tulekolle kaetakse tekiga, läbi selle ei saa hapnik juurdepääsu ning tuli sumbub. Peab jälgima, et kogu tulekolle oleks täielikult tekiga kaetud. 

Tulekustutustekiga kustutamas. Foto: Gunnar Teas

Kuid viibides looduses, võib veel leida erinevaid esmaseid tulekustutusvahendeid. Selleks võivad näiteks olla nii liiv, vesi, muld kui ka kuuseoksad.

Millised on esmased looduslikud tulekustutusvahendid?

 • vahtkustuti
 • kuuseoksad
 • liiv
 • tulekustutustekk
 • muld

Milline tulekustutusvahend toimub lämmatamise põhimõttel?

 • vesikustuti
 • tulekustutustekk
 • vesi

Kui kütan metsalaagris Kaitseväe telki, peab telgis alati olemas olema kas  või .

Kasutatud allikas: Päästeamet

Soovitused

Palun oota