Peatükk 4.7 (V järk)

Selgitab viit lapse põhiõigust ja -kohustust

Katsenõue on täidetud, kui noorkotkas teab lapse definitsiooni ning on kursis ÜRO Lapse Õiguste Konventsiooni sisuga. Suudab nimetada vabal valikul viis neist põhiõigustest.

Kas sina oled laps? 

Lapse õiguste konventsiooni järgi on lapsed kõik alla 18-aastased inimesed.

  • 20-aastaseni
  • 18-aastaseni
  • 5-aastaseni
  • 14-aastaseni

Mis on lapse õiguste konventsioon? 

Inimõigused on normid, mis õpetavad paremini märkama ja mõistma inimesi enda ümber ning nii endast kui teistest lugu pidama.

ÜRO lapse õiguste konventsioonis kirja pandud õigused kuuluvad igale kuni 18-aastasele lapsele ja noorele inimesele kogu maailmas, hoolimata välimusest, nahavärvist, soost, emakeelest, uskumustest ja arvamustest ning rahvusest.

Pildi pealkiri: 

Pildi pealkiri: 

Pildi pealkiri: 

Kasutatud allikas: Lastekaitse Liit

Soovitused

Palun oota