Peatükk 2.2 (Kohtinguvägivald)

Kohtinguvägivald – millised on lahendused?

Kas nõustud või mitte?

  • Kui inimene ei lahku vägivaldsest suhtest, siis järelikult talle meeldib selline suhe.
Selgitus
Mitte kellelegi ei meeldi olla vägivalla ohver või kontrolli all. Põhjused, miks ollakse vägivaldses suhtes, on erinevad: soov omada poiss/tüdruksõpra; soov olla armastatud ja vajatud; usk, et vägivaldselt käituja vabandused ja lubadused täituvad; eakaaslaste surve; ka meedias võib kohata vägivalla normaliseerimist. Noored jätkavad vägivaldseid suhteid mitmel eri põhjusel, alustades armastusest partneri vastu kuni hirmutundeni. Võidakse karta, et suhte lõpetamise katse toob kaasa uue vägivalla. Võidakse karta, et sõbrad ei usu toimuvat. Kui on vähe sõpru või pereliikmeid, siis võidakse mõelda, et niikuinii pole kelleltki abi loota. Võidakse ka oma poiss-sõpra või tüdruksõpra armastada ja soovitakse vägivalla, mitte aga suhte lõppu. Sageli on lihtsalt hirm ja abitusetunne.
  • Kohtinguvägivalda esineb peamiselt nende noorte suhetes, kes on majanduslikult kehvemal järjel.
Selgitus
Kohtinguvägivalda esineb igasuguse sotsiaalse, majandusliku, rassilise, rahvusliku, usu- ja kultuuritaustaga noorte hulgas. Seda esineb nii hetero- kui ka homoseksuaalsetes suhetes.
  • Kohtinguvägivalla all kannatavad võrdselt nii naised kui ka mehed.
Selgitus
Nii naised kui ka mehed võivad olla paarisuhte- (sh kohtingu-) vägivalla ohvriks, kuid enamik ohvritest on naised. Kohtinguvägivald on kontrollivahend inimese üle, kellega ollakse suhtes – selliseid suhteid iseloomustab VÕIM ja KONTROLL. Kohtinguvägivallale ei ole mingit õigustust ja seda ei peaks aktsepteerima, olgu ohvriks naine või mees. Igal inimesel on õigus elada vägivallavaba elu.
  • Kohtinguvägivalla põhisüüdlaseks on alkohol.
Selgitus
Kohtinguvägivalda ei põhjusta alkohol, vaid inimene ise. Mõnikord eelneb kohtinguvägivalla episoodile alkoholi tarvitamine, kuid see ei ole vabanduseks. Paljud vägivaldselt käitunud inimesed ei tarvita alkoholi ning paljud alkoholi tarvitavad inimesed ei ole vägivaldsed.
  • Mõnikord on inimesed oma käitumise tõttu ise süüdi, kui nende partner vägivalda kasutab.
Selgitus
Ohver ei ole kunagi vägivallas süüdi. Vägivalla eest vastutab alati vägivallatseja. Otsuse, kas kasutada vägivalda või mitte, teeb inimene ise. Igal inimesel on võimalus valida vägivallavaba suhtlemisviis.
  • Kohtinguvägivalda põhjustavad suhtepartnerite vahelised eriarvamused.
Selgitus
Eriarvamusi esineb kõikides suhetes. Kohtinguvägivald on tavaliselt korduv käitumismuster, mida kasuta- takse võimu ja kontrolli saavutamiseks. Igas suhtes on lubatud eriarvamused, see on loomulik. Tervetes ja turvalistes suhetes on lubatud oma tunnetest rääkimine ja lahendusi otsiv vaidlus. Vägivald on lubatud ainult äärmuslikes situatsioonides, kus tuleb kaitsta enda või teiste tervist või elu.

Palun oota