Peatükk 2.3 (Kohtinguvägivald)

Seksuaalvägivald

Seksuaalvägivalla müüdid

1. Iga kaheksas naine Eestis on alates 15. eluaastast kogenud seksuaalvägivalda.

 • Õige
 • Vale
Selgitus
Euroopa Põhiõiguste Ameti uuringu (2014) andmetel ütles iga kaheksas naine Eestis, et teda on alates 15. eluaastast kas: a) sunnitud seksuaalvahekorda, b) proovitud sundida seksuaalvahekorda, c) sunnitud tahtevastaselt muudeks seksuaalseks tegevuseks, d) sunnitud muudeks seksuaaltegevusteks, millest ta ei olnud võimeline keelduma. Eesti naiste tervise uuringu (2014) andmetel oli elu jooksul kogenud vägistamist 7% 16–44-aastastest naistest.

2. Meeste suhtes ei ole võimalik toime panna seksuaalvägivalda.

 • Õige
 • Vale
Selgitus
Mõlema soo esindajad võivad olla seksuaalvägivalla ohvrid. Suurem osa seksuaalvägivalla ohvritest on siiski naised. Seksuaalvägivalla toimepanijaks on nii mees- kui ka naissoost ohvrite puhul tavaliselt meessoost isik.

3. Enamik vägistamisohvritest on teismelised või noored naised.

 • Õige
 • Vale
Selgitus
Vägistamisohvreid on igas vanuses inimeste hulgas, kuid 16–24-aastased naised on enim ohustatud.

4. Seksuaalvägivalla paneb enamasti toime ohvri jaoks võõras inimene.

 • Õige
 • Vale
Selgitus
Enamasti on vägivallatsejaks ohvrile tuttav inimene: partner või endine partner, tuttav, sõber, pere- liige, sugulane, töökaaslane. Varasemast tuttava vägivalla toimepanijaga võib ohver sageli olla sunnitud edaspidi kohtuma (nt koolis, tööl, kodus). Kui ohver ei teata juhtunust politseile, siis võib vägivallatseja saada julgustust. Ohvri vaimse tervise huvides ja teiste võimalike ohvrite huvides tuleb seksuaalvägivallast alati teatada.

5. Ligi pooled Eesti elanikest arvavad, et naised põhjustavad ise oma riietusega vägistamise ohvriks langemise.

 • Õige
 • Vale
Selgitus
Ohvrit süüdistavad ja vägivallatsejat õigustavad hoiakud on Eesti elanikkonna seas levinud. Igaühel on õigus valida oma riietust. Riietus ei tohi olla seksuaalvägivalla õigustuseks.

6. Kui ohver oli vägistamise ajal joobes, siis on ta toimunu eest osaliselt ise vastutav.

 • Õige
 • Vale
Selgitus
Kui ohver on joobes, siis on raskem tema nõusolekust aru saada. Mõnikord kasutavad vägivallatsejad ohvri joobesolekut ära või soodustavad seda.

7. Vägistamine on kantud seksuaalsest ihast.

 • Õige
 • Vale
Selgitus
Vägistamine ei ole kantud seksuaalsest erutusest või ihast. Seksuaalvägivald on enamasti planeeri- tud ja on kantud allutamissoovist (võim, viha, kontroll, frustratsioon).

Seksuaalvägivalla kriisiabi keskused (SAK)

Seksuaalvägivalla kriisiabi keskused

Mitu seksuaalvägivalla kriisiabi keskust on Eestis?

Kus need paiknevad?

 • Tallinnas
 • Tartus
 • Pärnus
 • Raplas
 • Valgas
 • Kohtla-Järvel

Kes võivad sinna pöörduda?

 • ainult noored
 • ainult naised
 • igast soost inimesed
 • igas vanuses inimesed

Mis ajal on keskused avatud?

 • E–R 9–17
 • E–R 9–20
 • N–E 20–04
 • ööpäev läbi kõikidel päevadel
Palun oota