Peatükk 2.4 (I järk)

Osaleb Naiskodukaitse või Kaitseliidu üritusel

Katsenõue on täidetud, kui kodutütar osaleb Naiskodukaitse või Kaiteliidu ja Kodutütarde ühisüritusel organisatsiooniga tutvumise eesmärgil.

Noorliikmest tegevliikmeks?

Oled peagi kodutütre-east välja kasvamas. Soovi korral võid peale noorliikmeks olemist astuda tegevliikmeks Kaitseliitu või Naiskodukaitsesse. 

Selleks et teha valik, on hea õppida tundma nii üht kui ka teist organisatsiooni. Aja jooksul ehk juba oledki mõnel ühisüritusel kaitseliitlaste või naiskodukaitsjaga osalenud. 

Pea igast ringkonnast saab tuua näiteid, kus kodutütar on jätkanud Naiskodukaitses või Kaitseliidus. Ja seda kas kohe peale kodutütreiga või hoopis mõned aastad hiljem, kui elu on paiksemaks jäänud.  

Triinu on naiskodukaitsja ning rühmavanem Järva ringkonnas. Enne tegevliikmeks astumist oli ta kodutütar. Foto: Merle Rüütli

Naiskodukaitse üritused

Naiskodukaitse tegevus ning väljaõpe on mitmekülge. See jaguneb järgmiselt:

  • baasväljaõpe,
  • erialaväljaõpe,
  • täiendõpe,
  • juhtide ja instruktorite õpe.

Naiskodukaitse baasväljaõpe annab alusteadmised mistahes ülesande täitmiseks organisatsioonis. See koosneb viiest iseseisvast moodulist: organisatsiooniõpetus, esmaabi, välitoitlustamine, sõdurioskused ja ohutushoid.

Kodutütrena võibki sul avaneda võimalus osaleda just mõnel nendel moodulitest. Need on igati kasulikud, sest saad sealt süvendatult vastava teema kohta teadmisi. 

Naiskodukaitsjad. Foto: Karl Jakob Toplaan

Lisaks võid osaleda üheskoos naiskodukaitsjatega "Anname au!" üritusel või mõnel ringkondlikul võistlusel (nt laskevõistlus, matkad jmt).  

Ehk tegutseb ka sinu kodukohas kohalik Naiskodukaitse jaoskond. Võib-olla avaneb sul võimalus mõnel nende üritusel kaasa lüüa. See võib olla matk, võistlus, õppepäev vmt. 

Pea igal kevadel on kodutütardel üheskoos Naiskodukaitsjatega võimalik kaasa lüüa "Anname au!" kampaanias. Foto: Monika Ristisaar
Naiskodukaitse esmaabi erialavõistlusel on kahel korral neljandaks meeskonnaliikmeks olnud kodutütar. Foto: Merilin Saksing

Kaitseliidu üritused

Kaitseliitlase esmane väljaõpe on sõdurioskuste baaskursus, mille käigus saadakse teadmisi riigikaitse, militaarvaldkonna, kaardiõppe ning esmaabi kohta.

Kodutütrena võib sul avaneda võimalus osaleda kaitseliitlastega mõnel ühisüritusel. 

Selleks võib olla nii pidulik miiting Vabadussõja samba juures kui ka kohalik patrullvõistlus. 

Võib-olla tegutseb sinu kodukohas kohalik malevkond, kes kaasab sind mõnele väljaõppeüritusele. Näiteid võib tuua ka talgupäevadest, kus kohalikud noored, naiskodukaitjad ning kaitseliitlased ühiseks kasutamiseks mõeldud ruume korrastamas käisid. 

Pidulikel tähtpäevadel nagu Võidupüha või Eesti Vabariigi aastapäev näeb ühises rivis nii noori kui kaitseliitlasi. Foto: Ain Saare

Uuri videost, mida nägid ja tegid kodutütred Hele-Mai ja Carmen Kaitseliidu õppusel. 

Video: Tartu maleva CIMIC

Uuri oma rühmavanemalt või noorte­instruktorilt võimalusi osalemiseks Kaitseliidu või Naiskodukaitse üritustel!

Palun oota