Peatükk 2.3 (I järk)

Aitab korraldada ja läbi viia ringkonna või rühma üritust

Katsenõue on täidetud, kui kodutütar osaleb ringkonna või rühma ürituse korradamises.

Ringkonna, rühma üritused

Kõige enam osaleb kodutütar rühma ning ringkonna tegemistes. Oled kindlasti aktiivselt kõigis erinevates üritustes kaasa löönud. Nüüd on sul aga võimalus ka ise käsi külge panna – osaleda korraldamises. 

Ehk oled korraldajana mõne tegevuse läbiviimisel kaasa ka löönud?

Sissejuhatuseks korda üle, millised üritused võivad toimuda näiteks rühmas, ringkonnas või vabariigis. 

Ernake on vabariiklik võistlus, kus peab liikuma maastikul ning läbima kontrollpunkte. Foto: Iiris Prosa
Rännakud toimuvad ka maakondades. Foto: Markus Sein
    • Patrull­võistlus
    • Matka­päev oma rühmaga
    • Ring­konna õppe­päev
    • Vabariiklik militaar­laager
    • Rühma sünni­päeva pidulik koondus
    • Töökoondus
    • Ernake
    • Maa­konna suve­laager
    • Pealinna­laager
    Kodutütred paraadil. Foto: Markus Sein

    Korraldajana kaasalöömine

    Ürituse korraldamises – olgu selleks rühmalaager või maakondlik matkamäng – on olulisel kohal vastutus! Sa võtad vastutuse ning sinuga arvestatakse. 

    Rühmas võid olla abiliseks koonduse läbiviimisel, kindlasti avaneb sulle võimalus noorematele midagi õpetada. 

    Ringkonnas on sul mitmeid võimalusi tegevustes kaasalöömiseks. Võib-olla saad olla abiliseks nooremate matkamängul, viia läbi töötuba õppepäeval või hoopis aidata korraldada mõnda laagrit.  

    Näiteks KT Lääne ringkonnas, NK malevas toimub igal aastal spordilaager, kus tegevuste läbiviijad on tihti ka vanemad noored. Video: Silver Loorens, endine noorkotkas.
    Vanemad kodutütred noorematele sõlmi õpetamas. Foto: Heli Esko
    Kindlasti avaneb sul võimalus mõni tegevus täiesti ise ette valmistada. Siin korraldati koondusel QR-koodi seiklus noorematele kodutütardele, noorkotkastele. Foto: Heli Esko

    Allpool on mõned mõtted, mida pead tegevuste läbiviimisel arvestama.

    Sind on usaldatud!

    See on väga vastutusrikas, sest sulle on usaldatud ülesanne – olgu selleks sõlme õpetamine või hoopis terve töötoa läbiviimine. Sellega, et viid midagi läbi, on arvestatud!

    Planeeri!

    Saades ülesandeks millegi läbiviimise, mõtle hoolega läbi, mida ja kuidas õpetad, milliseid vahendeid vajad. Veendu, et tead täpselt, mida õpetad!

    Pane kirja plaan! 

    Kirjuta endale üles, mida räägid tegevuse läbiviimisel.

    • Kuidas juhatad tegevuse sisse (nt kus saab õpitud oskust kasutada, miks see on vajalik jne)?
    • Mida räägid uue asja õpetamisel: pane kirja etapid.
    • Kuidas lõpetad tegevuse.?

    Tutvusta!

    Tutvusta koostatud plaani ka oma rühma­vanemale. 

    Suhtle!

    Kui sulle jääb midagi ebaselgeks, siis küsi julgelt lisainfot ürituste korraldajalt. Selleks, et saaksid tegevust planeerida, pead teadma, kui palju on sinu töötoas osalejaid/meeskonnas liikmeid või hoopis kaua sul on tegevuse läbiviimiseks aega.

    Kodutütar tegemas kohtunikutööd nooremate matkamängul. Foto: Heli Esko

    Olles meekonnaliige näiteks matkamängu läbiviimisel, pead ette valmistama ning läbi viima mõne kontrollpunkti. 

    Tavaliselt kontrollitakse matkamängudel kontrollpunktides teadmisi. Kontrollpunktid on piiratud ajaga. Ajast tuleb väga täpselt kinni pidada.

    Kontrollpunkti ettevalmistus

    • Tee ise ülesanne läbi ja mõõda aega. Vajadusel kaasa kedagi.
    • Koosta ülesande juhend võistlejatele. Juhend võiks sisaldada ka infot selle kohta, kuidas punktiarvestus käib.
    • Hoolitse, et sul oleks kõik vajalikud vahendid olemas: stopper, pliiats, võistluse protokoll, kirjutamisalus, ülesande sooritamiseks vajalikud vahendid.
    • Üritusele mine varem kohale, et jõuaksid teha vajalikke ettevalmistusi.
    • Ülesande tagasiside.
    • Ülesande sooritus.
    • Ettevalmistus järgmise võistkonna tulekuks.
    • Ülesande selgitamine.
    Koondusel võib õpetada sõlmede tegemist. 

    Kui pead aga läbi viima koondust või osa sellest, on väga olulisel kohal plaani koostamine. Meenuta SIIN, kuidas planeerida, ette valmistada ning läbi viia koondust. 

    Noortekogu Kodutütarde ringkonnas

    Hea võimalus tegevustes kaasalöömiseks on osaleda ka Kodutütarde ringkonna noortekogus. Noortekogusse kuuluvad aktiivsed ja teotahtelised vanemad kodutütred. Noortekogud ei tegutse veel kõigis ringkonades, kuid nii mitmeski võib neid leida. 

    Kodutütarde ja noorkotkaste noortekogud tegutsevad ringkonniti/malevateti erinevalt ning ka nende nimetus varieerub. 

    Näiteks Kodutütarde Lääne ringkonnas kannab aktiivgrupp nime Kärajad, Võrumaal aga tegutseb KLOUN. Põlvamaal toimetatakse aga lihtsalt Noortekogu nime all. Noortekogusid leiab ka teistest ringkondadest. 

    Noortekogu annab võimaluse ringkonna tegemistes kaasa lüüa nii mõtete kui ka tegudega. Tihti võib ringkonna juhatus nõu küsida ühes või teises asjus just noortekogu käest. 

    Läänemaal on Kärajate ülesandeks iga-aastaselt korraldada nooremate matkamäng Mägramatk. Aktiivgrupp kaasab alati abilisi ning nii on olnud korraldusmeeskond üsna suur. Foto: Heli Esko

    Noortekogu võib ka ise erinevaid ettevõtmisi algatada. Näiteks Põlva kodutütarde ja noorkotkaste noortekogu kutsus 2021. aasta kevadel kõiki loodusele pai tegema. Nende üleskutsest võtsid osa ka peavanemad. 

    Uuri videost, mida ühiselt tehti. 

    Video: Caroly Märtson
    Põlva KT, NK noortekogu üleskutse plakat. Foto: Põlva Kodutütred

    Uuri oma rühmavanemalt, kas sinu ringkonnas tegutseb noortekogu. 

    Erikatse "Aktivist"

    Olles korraldanud erinevaid tegevusi, võid saada endale aktivisti erialamärgi. Uuri, mida pead eriala saamiseks tegema. 

    Erikatse sooritamiseks kodutütar: 

    • osaleb maksimaalselt Kodutütarde üritustel; 
    • abistab rühmavanemat regulaarselt; 
    • on läbi viinud vähemalt ühe töötoa või matkapunkti; 
    • on korraldanud aasta jooksul vähemalt kaks koondust.
    Palun oota