Peatükk 1.4 (II järk)

Osaleb Naiskodukaitse üritustel

Katsenõue on täidetud, kui kodutütar osaleb Naiskodukaitse üritustel organisatsiooniga tutvumise eesmärgil.

Naiskodukaitse tegevus

Naiskodukaitse tegeleb väga erinevate tegevustega. Sinu ülesandeks ongi naiskodukaitsjatega mõnel ühisel tegevusel osaleda. 

Naiskodukaitse tegevus ning väljaõpe on mitmekülgne. See jaguneb järgmiselt:

  • baasväljaõpe,
  • erialaväljaõpe,
  • täiendõpe,
  • juhtide ja instruktorite õpe.
Naiskodukaitsel toimub igal aastal koormusmatk. Foto: M. Ketas
Mõned naiskodukaitsjad on rännakutel aga hoopis toitlustaja rollis. Taive Saar
Naiskodukaitsja pidulikus vormis. Foto: Urmo Sibul

Naiskodukaitse baasväljaõpe annab  alusteadmised mistahes ülesande täitmiseks organisatsioonis. See koosneb viiest iseseisvast moodulist: organisatsiooniõpetus, esmaabi, välitoitlustamine, sõdurioskused ja ohutushoid.

Justnimelt nendel moodulitel on tihti võimalus osaleda ka vanematel kodutütardel.  Saad sealt vastava valdkonna kohta põhjalikud teadmised – olgu selleks näiteks esmaabi või hoopis teadmised Naiskodukaitsest. 

Lisaks on võimalik kaasa lüüa erinevates ettevõtmistes. Näiteks pea igal kevadel koguvad kodutütred üheskoos naiskodukaitsjatega annetusi kampaania "Anname au!" raames. 

Kodutütred käivad igal aastal naiskodukaitsjatel "Anname au!" kampaania raames abis. Foto: Monika Ristisaar

Võimalus on osaleda ka võistlustel. Üldiselt antakse kodutütardele võimalus mõõtu võtta naiskodukaitsjatega ka ringkonna sees (nt sportrelvast laskevõistlus või matkad). 

Viimastel aastatel on olnud võimalus osaleda ka vabariiklikel Naiskodukaitse võistlustel. Näiteks on kahel korral toimunud esmaabi erialavõistlus, kus neljaliikmelisse meeskonda pidi kuuluma kodutütar ning kolm naiskodukaitsjat. Niisamuti kuulus kodutütar meeskonda laskevõistlustel sportrelvast. 

Kahel viimasel Naiskodukaitse esmaabivõistlusel on meeskonda kuulunud ka üks kodutütar. Foto: Naiskodukaitse

Uuri oma rühmavanemalt või noorte­instruktorilt võimalusi osalemiseks Naiskodukaitse üritusel!

Palun oota