Peatükk 1.2 (II järk)

Tunneb Kodutütarde põhikirja ja sisekorda

Katsenõue on täidetud, kui kodutütar on tutvunud  Kodutütarde põhikirja ning sisekorraga ja tunneb neid dokumente.

Organisatsiooni alusdokumendid

Igal organisatsioonil on alusdokumendid. Need tagavad organisatsiooni jätkusuutlikkuse ning stabiilsuse. 

Kodutütardel on neid mitmeid. Dokumendid jagunevad justkui põhidokumentideks ning dokumentideks, mis täpsustavad organisatsiooni tegevust. 

Teised olulised dokumendid on ka:

 • Kodutütarde sümbolid, eraldus- ning teenetemärkide ning ergutamiste ja kohaldamise põhimõtted,
 • Kodutütarde vormiriietuse kirjeldus ninh kandmise kord,
 • KL noorteorganisatsioonide välivormi ja eraldusmärkide kandmise kord
 • jmt

Kuigi esialgu tunduvad dokumendid keerulised, siis on oluline osata neid kasutada – neid tundes saad ise leida vastuseid erinevatele küsimustele. Olgu küsimuseks, kuidas kanda vormi, kuhu õmmelda järgutäpp või millised on organisatsiooni sümbolid. 

Kodutütarde põhikiri

Kodutütarde põhikiri on alusdokument, milles on lahti kirjutatud organisatsiooni üldised põhimõtted. Allpool on näha olulisemad peatükid ning nende sisu üldistatuna.

Üldsätted

Organisatsiooni loomine, inglisekeelne nimetus jne.

Eesmärk, ülesanded

Organisatsiooni eesmärk, sellest tulenevad ülesanded.

Liikmeskond

Liikmete jagunemine.

Liikmete õigused ja kohustused

Millised on liikmete õigused, kohustused.

Liikmeks astumine, väljaarvamine

Nende punktide tingimused.

Juhtimine

Organisatsiooni, ringkonna, rühma juhid ning nende peamised ülesanded

Struktuur

Organisatsiooni struktuur: ringkond, rühm, salk; juhatused. 

Seega, kui sul tekib küsimusi liikmete, nende õiguste, organisatsiooni juhtimise kohta, siis just see on dokument, kust leiad vastused nendele küsimustele. 

Põhikiri ütleb, et kodutütred on üle-eestiline vabatahtlik organisatsioon, mille tegevuse eesmärk on isamaalises vaimus kasvatada noori vaimselt ja kehaliselt terveiks Eesti kodanikeks.

Tutvu lähemalt Kodutütarde põhikirjaga SIIN!

Mitu peatükki on dokumendis? 

 • 1 peatükk
 • 5 peatükki
 • 7 peatükki
 • 10 peatükki
 • 12 peatükki
 • 15 peatükki

Millised on peatükkide nimetused?

 • Liikmete õigused ja kohustused
 • Eesmärk ja ülesanded
 • Rakendussätted
 • Koolitus
 • Kodutütarde liikmeskond
 • Juhtimine
 • Struktuur ja allüksuste juhtimine
 • Tegevuse koordineerimine ja koostöö
 • Allüksuste juhtide ametikohtadele nimetamine ja vabastamine
 • Üldsätted
 • Vabatahtliku juhi tegevusjuhis
 • Liikmeks astumine ja väljaarvamine
 • Tseremooniad
 1. Teen põhjalikku referaati Kodutütarde organisatsiooni kohta kooli uurimistöö raames, pean lisama inglisekeelse resümee. Kuidas on organisatsiooni nimetus inglise keeles? 
  Vastus:
 2. Olen kuulnud, et liikmed ei olegi ainut tüdrukud. Kuidas jagunevad organisatsiooni liikmed?
   

Seega mina, kodutütar, olen 

Minu rühmavanem on aga .

3. Minu e-posti konto blokeeriti, tegin endale uue kasutaja. Kas pean teavitama oma rühmavanemat uuest meiliaadressist? 

Milline peatükinumber sellele küsimusele vastuse annab? 

 • 1.23
 • 24.3
 • 24.4

Vihjed ülesannete lahendamiseks:

Küsimus 1
Kodutütarde põhikiri, üldsätted.
Küsimus 2
Kodutütarde põhikiri -> Kodutütarde liikmeskond
Küsimus 3
Kodutütarde põhikiri -> Liikmete õigused ja kohustused

  Kodutütarde sisekord

  Kodutütarde sisekord on samuti oluline alusdokument. Dokument kirjeldab enam lahti Kodutütarde organisatsiooni. Sealt leiab kodutütre tõotuse, seadused. Leiab vastused küsimustele, kuidas toimub kodutütre tervitus ehk au andmine või kuidas viia läbi koondust. 

  Allpool on välja toodud Kodutütarde sisekorra peatükid ning nende üldistatud sisu. 

  Üldsätted

  Kodutütre seadused.

  Tseremooniad

  Juhtsõna, kuidas anda tõotust ning kodutütre tervitust.

  Koonduse läbiviimine

  Koonduse ja piduliku koonduse läbiviimise juhend.

  Koolitus

  Järgukatsete jagunemine, erikatsete loetelu.

  Vabatahtliku juhi tegevusjuhis

  Noortejuhi ülesanded, õigused ja vastutus.

  Tutvu lähemalt Kodutütarde sisekorraga SIIN!

  Kodutütarde sisekorra ning kõik teised olulised dokumendid leiad ka kodulehelt.

  Antud dokument koosneb paljudest lisadest. Nendest võib leida järgmist: 

  • tõotuselehe, liikmepileti näidise;
  • KT tervituse andmine;
  • koonduse läbiviimise kava;
  • piduliku koonduse läbiviimise kava;
  • järgukatsete nõuete sisu;
  • erikatsete nõuete sisu.

  Nii saab öelda, et dokument on vajalik nii kodutütrele kui ka rühmavanemale. 


  • Tõotust võib anda  või mitmekesi. 
  • Vormis kodutütar kasutab tervitust järgmistel juhtudel: 

  , juhtsõna kasutamisel,   tervitamisel,  kättesaamisel ning hümni laulmisel. 

  • Kodutütarde peamine töövorm on 
  • Kodutütarde järke on 
  • Erikatsed on näiteks
  • matkaja
  • esineja
  • vetelpäästja
  • päästja
  • loomatark
  • ujuja
  • meister
  • sukelduja

  Kodutütarde sisekorra dokument sisaldab väga mitmeid erinevaid lisasid.

  Palun oota