Peatükk 2.1 (II järk)

Oskab teha suuremaid laagriehitisi

Katsenõue on täidetud, kui kodutütar oskab iseseisvalt teha suuremaid laagriehitisi.

Laagripaik 

Kui oled osalemas metsalaagris, puutud kindlasti kokku asjaoluga, et pead koos kaaslastega ühiselt laagriehitisi püstitama. Need tagavad selle, et laagris on hea olla. 

Meenuta, kuidas valida sobivat laagripaika ning kohta telkimiseks. Arvestama peab mitmete asjaoludega, nagu eramaa või kui lähedal asuvad puud, veekogu.

Oled ka õppinud, et metsalaagris on mitmeid laagriehitisi, millele peab leidma oma asukoha. Need võivad olla järgmised:

 • lõke,
 • toidu- ja joogivee asukoht,
 • pesemiskoht,
 • välikäimla,
 • telkide asukoht. 

Need laagriehitised on olulised mitmepäevase metsalaagri puhul. 

Meenuta, milliseid tuleohutusnõudeid peab laagrilõkke tegemisel silmas pidama ning milliseid lõkketüüpe tasub laagris teha või katsetada. 

Allpool aga vaatame täpsemalt, kuidas ehitada suuremaid laagriehitisi – välikäimlat, varjualust.

Lõke on metsalaagris olulisel kohal. Foto: Iiris Prosa

Välikäimla

Käimla ehk välikemps või latriin. Käimla jaoks tuleb kaevata auk, mille saab hiljem kinni ajada.

Välikäimla on üks esimesi objekte, mis laagrialale tuleb rajada. 

Asukoha valik. See peab asuma allatuult, varjatud kohas ning ca 100 m kaugusel telklast. Kaugust peab kindlasti arvestama, eriti juhul, kui laagris on ka väliköök. Jälgima peab, et asjatoimetused ei puutuks kokku veega – kraavi-, jõe-, ega nt järveveega. 

Kui koht on leitud, peab välja mõtlema märgistuse, kuidas laagrilised koha ära tunneksid või üles leiaksid. 

Hea teada!

Pane välikäimla juurde tualettpaberirull, mis on pandud kilekoti sisse. Nii ei saa paberirull kahjustada vihmase ilma korral.

Välikäimla ehitamises võib olla üsna loov. Võib rakendada ühte või teist varianti. Siinkohal tutvustame neist ühte varianti etappide kaupa.

 • Leia kaks keskmise jämedusega puud, mis asuvad teineteisest ca 1 m kaugusel.
 • Leia kaks palki, mida jõuad ise tõsta, kuid oleksid piisavalt tugevad. Nende pikkus peaks olema veidi üle 1 meetri.
 • Tee kahe väljavalitud puu vahele 50 cm suurune auk, mille sügavus on 1 meeter. Väljakaevatud muld jäta samasse kohta, sest vajad seda hiljem välikäimla likvideerimisel.
 • Kinnita üks palk põlve kõrgusele kahe puu külge. Kasuta selleks sobivat sõlme. See palk on vajalik, et augu kohal oleks mugavam istuda. 
 • Kinnita seljatugi, selleks võta teine palk ning kinnita see poole meetri kõrgusele teisest palgist. Kinnita see teisele poole puud.
 • Pane sobivasse kohta mõne oksa külge WC-paberirull.
 • Soovi korral võid välikäimla ümber panna koormakile vm materjali, mis varjab veidi seal toimetamist. 
 • Leia asukoht ka seebile ning kanistris olevale kätepesuveele. 
Leia kaks puud, kaks jämedamat palki ning kaeva auk. 
Kinnita palgid. 
Soovi korral vooderda seljatugi samblaga. Leia koht kätepesuks. 

Hea teada! 

Soovi korral võib seljatuge vooderdada näiteks samblaga. 

Vaata videost, kuidas ehitada välikäimlat.

Välikäimla ehitamine. Video: Kaitse Kodu!
 • Kaeva auk.
 • Soovi korral pane välikäimlale ümber koormakate. Leia koht WC-paberile ning kätepesuveele.
 • Kinnita seljatugi.
 • Leia kaks sobivat puud ning palki.
 • Kinnita istumiseks mõeldud palk.

Varjualune

Mõnikord võib juhtuda, et ööbid metsas ning sul ei ole kaasas telki. Sellisel juhul on mitmeid variante, kuidas endale varjualune teha. Ehitamiseks võib kasutada nii telkmantlit kui ka looduslikku materjali.  

Telkmantlist varjualune hoiab vett ning tuult kinni. Seda on lihtne ning kiire püstitada. 

Variant 1

 • Leia kaks puud, mis asuvad teineteisest 2–3 m kaugusel.
 • Seo igasse telkmantli otsa nöör.
 • Kinnita telkmanti esimene külg ühe puu külge ca 50 cm kõrgusele maapinnast.
 • Kinnita teine külg teise puu külge.
 • Kaks tagumist nurka kinnita vastu maad kas puude külge või vaiaga vastu maapinda.

Tee kindlasti maa sisse väike renn telkmantli taha, et vihmavesi ei tuleks sulle külje alla!

Variant 2

 • Murra telkmantel keskelt pooleks. 
 • Pane nöör telkmantli keskelt läbi.
 • Seo telkmantel kahe puu vahele.
 • Kinnita kõik neli nurka kas vaiadega maa külge või madalalt puude külge sidudes. 

Kaeva vihmavee jaoks varjualuse äärtesse renn. 

Variant 3

Seda varianti on sobilik kasutada juhul, kui lähedal ei asu puid. 

 • Kinnita igasse telkmantli nurka üks nöör. 
 • Kinnita nurgad vaia abil nööridega maapinna külge. 
 • Pane telkmantli keskelt üks nöör läbi. 
 • Leia kaks ca 50 cm pikkust pulka. 
 • Aseta pulgad kahele poole keskele äärtesse ning kinnita nööri abil pingutades vaiad. 

Variante on veel teisigi. Näiteks võib koos sõbraga kaks telkmantlit ühendada ning nii valmib üks suur varjualne. 

Oluline on, et see kaitseks sind vihma eest! 

Telkmantli püstitamiseks on vajalikud kaks puud.
Telkmantel on kinnitatud kolmnurkselt kahe puu vahele.
Telkmantli kinnitamiseks ei ole vaja ühtegi puud.

Vaata videost, kuidas püstitada neid varjualuseid. 

Telkmantlist varjualuse püstitamise variandid. Video: Kaitse Kodu!
 • Ööbida varjualuse all või lähedal.
 • Teha varjualuse äärtesse renn vihmavee äravooluks.
 • Varjata varjualuse asukoht puuokstega.

Varjualuse võib ehitada ka looduslikust materjalist. 

Selleks kasuta varjualuse alusraamiks kuivi  jämedamaid oksi. Tee nendest karkass. Valmis karkassile põimi tihedalt kuuseoksi. Jälgi seda, et okste jämedamad osad jäävad maapinna poole ning ladvapoolsed otsad tipu suunda.

Kolmnurkne varjualune.
Uuri videost, milliseid varjualuseid saab ehitada looduses leiduvast. Video: Kaitse Kodu
 • Varju­alune telk­mantlist
 • Kolm­nurkne varju­alune
 • Varju­alune puudel

Kasutatud allikas: Kaitse Kodu!

Soovitused

Palun oota