Peatükk 5.2 (II järk)

Teab Vabadussõja ajalugu

Katsenõue on täidetud, kui kodutütar teab Vabadussõja ajalugu – kes, miks ja mille eest võitlesid.

Eesti ajalugu

Eesti ajalugu algab ajast, kui Eestimaa vabanes jääst. Kõik see juhtus 13 000 – 11 000 aastat eKr. 

 9 000 aastat eKr peatus Pärnu jõe ääres rühm küttijaid ja kalastajaid (Pulli asula). Sedasi samm-sammult rändas üha rohkem inimesi Eesti aladele ja rajasid siia oma kodud. Kogu see aeg on olnud väga pikk ja selle aja jooksul on juhtunud palju olulisi sündmusi, mis on Eesti ajalugu mõjutanud. Need sündmused on olnud sõjad, lahingud, poliitilised ja kultuurilised sündmused

Vabadussõda

Vabadussõda toimus Eesti iseseisvuse kaitseks ja kindlustamiseks. 

Vabadussõda kestis 1918. aasta 28. novembrist kuni 1920. aasta 3. jaanuarini Nõukogude Venemaaga ning siia loetakse ka 1919. aasta juunis ja juulis Landeswehri vastu peetud sõda. Balti landesveer ehk Balti maakaitse (saksa Baltische Landeswehr 'balti maakaitse') oli Kuramaa ja Liivimaa rüütelkonna korraldatud väekoondis. 

Ajutiselt oli Eesti 1918. aastal okupeeritud Saksa vägede poolt, seejärel ründasid Eestit Nõukogude Venemaa väed ja algas Eesti Vabadussõda.

24. veebruaril 1919 kandis kindral J. Laidoner Eesti Maanõukogule ette, et vaenlane on Eesti piiridest välja aetud. Vastupealetungi käigus võtsid Eesti väed 6000 vangi ja said saagiks ligi 40 suurtükki

2. veebruaril 1920 sõlmisid Eesti ja Nõukogude Venemaa Tartu rahulepingu. Selle sõnul loobus Venemaa „igaveseks ajaks“ kõigist pretensioonidest Eestile, tunnistas tingimusteta Eesti Vabariigi iseseisvust ning kohustus maksma välja Eesti osa Venemaa kullatagavarast. Samuti määrati kindlaks Eesti ja Nõukogude Vene piir.

8. jalaväepolgu sõdurid Vabdussõja ajal 1919. aasta suve lõpul. Foto: Kaitseliidu galerii
Eesti Vabadussõda kaardil. Video: Mikk Tali

Vabadussõja puhkemise hetkel oli Eesti ...

 • Vene vägede võimu all.
 • Saksamaa okupatsiooni all.
 • vaba võõrvägedest.

Eesti suuruselt teine linn Tartu vallutati punavägede poolt, mis olid tunginud Eesti territooriumile ...

 • kirdest.
 • kagust.
 • idast.

1919. aasta alguses paranes eestlaste olukord, sest appi jõudsid soome, poola ja inglise jala- ja mereväed.

 • õige
 • vale

Ida-Virumaa suudeti vabastada tänu jalaväe, ratsaväe ja mereväe koostööle

 • õige
 • vale

1919. aasta veebruariks oli...

 • Eesti vägedel kontroll säilitatud ainult Põhja ja Lääne-Eesti üle (sh saartel)
 • Punavägi tõrjutud Eesti aladelt välja
 • Vabadussõda lõppenud

Eesti Punaarmees teenisid...

 • nii eesti rahvusest kui muudest rahvustest sõjaväelased
 • ainult eesti rahvusest sõjaväelased
 • ainult mitte-eesti rahvusest sõjaväelased

Sissetung Vene aladele toimus eelkõige Eesti väejuhatuse juhatusel

 • õige
 • vale

1919. aasta juunis toimus eestlaste sõjategevus baltisakslase väeosade vastu Läti pinnal

 • õige
 • vale

1919. aasta hilissuvel muutus oluliseks...

 • vallutada Eesti riigile rohkem alasid
 • luua kaevikute ja kindluste tsoon Pihkva lähistele
 • laieneda lõunasse Läti aladele, et taasluua Liivimaa kubermang
 • luua puhvertsoon Eesti ja Punaväe vahele

Viimased Eesti Rahvaväe lahingud Vabadussõjas olid...

 • kaitselahingud, et hoida Narvat
 • rünnakud, et kindlustada endale Narva tagused idaalad
 • taganemised sisemaale, kuni õnnestus sõlmida Tartu rahuleping

Millal toimus Vabadussõda? 

 • 24.02.2018 – 02.02.1920
 • 24.02.1919 – 02.02.1920
 • 28.11.2018 – 03.01.1920
 • 01.06.1919 – 31.07.1919

Millised olulised muutused Eesti ajaloos tõi kaasa Tartu rahulepingu sõlmimine?

 • Venemaa ehitas Eestile uued raudteed.
 • Venemaa tunnistas Eesti Vabariiki.
 • Venemaa saatis Eestisse 100 tonni vilja.
 • Eesti sai kätte oma osa Venemaa kullatagavarast.
 • Määrati kindlaks Eesti ja Vene piir.

Soovitused

 • Kontrolli oma teadmisi Eesti Vabadussõja kohta SIIN
Palun oota