Peatükk 5.3 (II järk)

Koostab referaadi kodukoha tuntud inimesest

Katsenõue on täidetud, kui kodutütar koostab kodukoha tuntud inimesest referaadi.

Tuntud eestlased ehk suurkujud

Igal riigil, igal rahval on oma suurkujud, kes mõjutavad riigi arengut. 

Suurkujud võivad olla poliitikud, sõjaväelased, kirjanikud, lauljad, kunstnikud, näitlejad jne. 

Suurkuju on inimene, keda mäletatakse veel sadu aastaid peale surma

Nendest kirjutatakse raamatuid ja tehakse filme

Kuid kõik need tähtsad inimesed on kuskil sündinud ja oma lapsepõlve veetnud. 

Iga kodutütar peab teadma oma kodukandi suurkujusid.

Johan Pitka mälestusmärk Kaitseliidu peastaabi juures. Foto: Iiris Prosa

1999. aastal korraldati Eesti 20. sajandi suurkujude valimine. Saja suurkuju hulgas on

 • 20 teadlast,
 • 10 kunstnikku,
 • 20 ühiskonnategelast,
 • 13 teatri- ja filmitegelast.

Saja hulka valituks osutunute lühitutvustused on raamatus "Sajandi sada Eesti suurkuju“.

Referaadi kirjutamine

Esmalt uuri ja mõtle, kelle kohta soovid referaadi kirjutada. Kindlasti on sinu koolis olemas juhend referaadi kirjutamiseks, mida saad kasutada. Kuid sa võid järgida ka siin antud juhiseid.

Referaat on kokkuvõte mingist teemast.

 • Kirjutamisel kasutatakse kellegi teise poolt koostatud materjale, näiteks raamatuid, artikleid ajalehtedest ja ajakirjadest või internetilehekülgi.
 • Referaat ei tähenda teksti otsest kopeerimist internetist või raamatu ümberkirjutamist. 
 • Referaadis tuleb oma sõnadega välja tuua kõige olulisem ehk refereerida loetut.
 • Referaadi pikkuseks on 3–7 lehekülge, sõltub õpilase vanusest ja õpetaja nõudmisest.
Referaat on kokkuvõte mingist teemast.

Referaadi osad on

 • tiitelleht,
 • sisukord,
 • sissejuhatus,
 • töö põhiosa, 
 • kokkuvõte, 
 • kasutatud kirjandus.

Tiitellehele märgitakse

 • ringkonna nimi,
 • töö pealkiri,
 • autori nimi,
 • Kodutütarde rühma nimi,
 • koostamise aasta.

Kui rühmavanem sind juhendab ja aitab, siis ka tema nimi.

Vormistus

 • Kirjastiil: Times New Roman;
 • kirja suurus 12
 • töö pealkirja suurus 14 või 16
 • reavahe 1,5;
 • pealkirjade järele punkti ei panda, sõnu ei poolitata ja lühendeid ei kasutata

Sissejuhatusest saab lugeja teada, millest sinu referaat on kirjutatud ning miks sa selle teema valisid.

Põhiosa jaota teemakohasteks peatükkideks.

Kokkuvõte on sama pikk kui sissejuhatus. Sinna kirjuta, mida sa tööd tehes ise uut teada said ja milline on sinu arvamus sellest. 

Kasutatud kirjandus on viimasel lehel ja seal on tähestikulises järjekorras ära märgitud autorid, kelle materjale oled kasutanud.

Tiitellehe näidis. 
 • Kirja suurus
 • Pealkirja suurus
 • Reavahe
 • Kirjastiil
 • 12
 • 14 või 16
 • 1,5
 • Times New Roman
 • Kokkuvõte
 • Põhiosa
 • Sisukord
 • Sissejuhatus
 • Kasutatud allikad
 • Tiitelleht

Kasutatud allikad: Oru Kool

Palun oota