Peatükk 1.8 (III järk)

On osalenud Kodutütarde vabariiklikel üritustel

Katsenõue on täidetud, kui kodutütar on osalenud nii vabariiklikel üritustel kui ka võistlustel.

Kodutütarde tegevused rühmas ja ringkonnas

Kodutütarde tegevus on mitmekülgne. Oled kindlasti osalenud rühma väljasõidul või koondusel. Rühmaga toimuvad üritused on rühmapõhised, st seal osaleb rühm koos oma rühmavanemaga. 

Lisaks toimuvad maakondlikud ehk ringkonna tasandi ettevõtmised. Ringkonnas toimuvad laagrid, matkad, õppepäevad, pidulikud üritused jmt. 

Võrumaal toimub igal aastal Sänna Rännak, kus nooremate liikmete meeskondi on turvamas ajateenijad. Foto: Urmo Sibul
Noorte isamaalise hariduse programm annab võimalusi rühmadel erinevaid tegevusi läbi viia. NK Tallinna maleva Lilleküla rühm osales sukeldumise õppepäeval. Foto: NK Tallinna maleva Facebook
Tartus on traditsioon korraldada sügiseti noorkotkastele ja kodutütardele metsalaager. Foto: erakogu

Vaata videost, millised tegevused toimusid Rapla kodutütarde ja noorkotkaste sügislaagris. 

Video: Paul Poderat

Vabariiklikud üritused

Kodutütardel on ka vabariiklikke üritusi. Need toimuvad erinevates Eestimaa kohtades. Vabariiklikul üritusel esindab ringkonda esindusmeeskond/-grupp. 

Peamised vabariiklikud üritused on järgmised: 

  • Kodutütarde aastapäeva tähistamine,
  • võistlusmatk Ernake,
  • võidupüha paraad,
  • suvine suurlaager,
  • Kodutütarde pealinnalaager,
  • militaarlaager. 
Pealinnalaagris külastatakse mitmeid olulisi asutusi. Foto: Markus Sein, 2023
Militaarlaager 2019. Foto: Iiris Prosa​
Ernake paneb proovile nii teadmised kui ka füüsilise jaksu. Foto: Paul Poderat
Aastal 2018 olid võidupühal tuletoojateks teiste seas ka kodutütred. Foto: Ardi Hallismaa
Suvine suurlaager Spekter. Foto: Iiris Prosa

Igal aastal on olulisel kohal võistlusmatk Ernake. 

2019. aasta Ernakese võistlus. Video: Iiris Prosa

Uuri oma rühmavanemalt, millisel vabariiklikul üritusel saaksid sina osaleda!

Tradistiooniks on kujunemas ka militaarlaagri korraldamine vabariiklikul tasandil. 

2020. aasta militaarlaager. Video: Iiris Prosa
Kodutütarde ja Noorte Kotkaste olümpiamängud 2018. aastal. Foto: Iiris Prosa
Loovusfestival Tartus 2019. aastal. Foto: Iiris Prosa
Loovusfestivalil toimusid erinevad tegevused kunsti valdkonnast kuni muusika ning toiduvalmistamiseni. Foto: Iiris Prosa

On ka selliseid üritusi, mis igal aastal aset ei leia. Näiteks üle aasta toimuvad Kodutütarde olümpiamängud või Kodutütarde ja Noorte Kotkaste suvekool. 

Aastal 2019 toimus esimest korda kodutütarde ja noorkotkaste loovusfestival. 

Erikatse "Aktivist"

Uuri, millised on erikatse tingimused. Kodurütar peab erikatse sooritamiseks tegema järgmist: 

  • osaleb maksimaalselt Kodutütarde üritustel;
  • abistab rühmavanemat regulaarselt;
  • on läbi viinud vähemalt ühe töötoa või matkapunkti;
  • on korraldanud aasta jooksul vähemalt kaks koondust.
Palun oota