Õppekomplekt (III järk)

Kodutütarde III järk

Autorid
Kodutütred
Ülesannetekogu autorid
Kodutütred
Väljaandja
Kaitseliit
Kuulub paketti
Tasuta
 • Õppekomplektis on 31 peatükki ja õpetaja ülesannetekogus 74 ülesannet.
 • Autorid
  Kodutütred
 • Ülesannetekogu autorid
  Kodutütred
 • Aine
  Varia
 • Teose keel
  Eesti keel
 • Väljaandja
  Kaitseliit
 • Õppekava
  Riiklik õppekava 2011
 • Kuulub paketti
  Tasuta

1. Riigikaitse

Järg
Peatükk
1.1. Oskab lahti mõtestada kodutütarde seadused
1.2. Teab Kodutütarde peavanemaid ja nende ametiaegu
1.3. Teab Kodutütarde struktuuri, eesmärke, tegevust
1.4. Teab Noorte Kotkaste struktuuri, eesmärke ja tegevust
1.5. Teab Kaitseliidu tegevust, eesmärke, juhti
1.6. Teab Naiskodukaitse tegevust, eesmärke, juhti
1.7. On osalenud vabariiklikel üritustel
1.8. Oskab õpetada seltskonna­mänge

2. Matkatarkused

Järg
Peatükk
2.1. Teab looduses ellujäämise tarkusi
2.2. Oskab lõkkel süüa teha
2.3. Omab praktilist orienteerumis­oskust
2.4. On osalenud telklaagris
2.5. Teab morset ning rahvusvahelist kuuldekoodi

3. Turvalisus

Järg
Peatükk
3.1. Teab liiklustraumade põhjusi, kasutab turvavahendeid
3.2. Oskab hoiduda nakkus­haigustest ja meele­mürkidest
3.3. Teab kütte­seadmete tuleohutusnõudeid, oskab teha tuld
3.4. Teab väliturvalisuse põhimõtteid
3.5. Teab laskeohutuse reegleid ja oskab lasta õhupüssist
3.6. Teab, kuidas anda esmaabi erinevate õnnetuste korral
3.7. Oskab komplekteerida esmaabipauna matkaks
3.8. Oskab anda elupäästvat esmaabi

4. Eesti loodus

Järg
Peatükk
4.1. Teab keskkonna­säästliku eluviisi põhitõdesid
4.2. Osaleb keskkonna­kaitse teemalisel üritusel
4.3. Teab loodusvarasid

5. Eesti ajalugu

Järg
Peatükk
5.1. Teab, millal loodi ja taasloodi Eesti Vabariik, tunneb riigikorda, presidente
5.2. Tunneb kodukoha traditsioone
5.3. Teab naaber­maakondi

6. Käitumine ja loovus

Järg
Peatükk
6.1. Teab suhtlus­tasandeid, oskab lahendada konflikte
6.2. On osalenud omaloomingu konkursil või näitusel
6.3. Teeb kaastööd rühma ajaloo talletamisel

7. Lisad

Järg
Peatükk
7.1. Sõnaseletused
Palun oota