Õppekomplekt (III järk)

Kodutütarde III järk

Autorid
Kodutütred
Ülesannetekogu autorid
Kodutütred
Väljaandja
Kaitseliit
Kuulub paketti
Tasuta
 • Õppekomplektis on 37 peatükki ning 198 ülesannet, millest 112 on õpikus ja 86 ülesannetekogus.
 • Autorid
  Kodutütred
 • Ülesannetekogu autorid
  Kodutütred
 • Aine
  Varia
 • Teose keel
  Eesti keel
 • Väljaandja
  Kaitseliit
 • Õppekava
  Riiklik õppekava 2011
 • Kuulub paketti
  Tasuta

1. Riigikaitse

Järg
Peatükk
1.1. Oskab lahti mõtestada kodutütarde seadused
1.2. Teab Kodutütarde peavanemaid ja nende ametiaegu
1.3. Teab Kodutütarde struktuuri, eesmärke, tegevust
1.4. Teab Noorte Kotkaste struktuuri, eesmärke ja tegevust
1.5. Teab Kaitseliidu tegevust, eesmärke, juhti
1.6. Teab Naiskodukaitse tegevust, eesmärke, juhti
1.7. Nimetab kaks Kaitseväe allüksust ja nende suurust
1.8. On osalenud Kodutütarde vabariiklikel üritustel

2. Matkatarkused

Järg
Peatükk
2.1. Teab looduses ellujäämise tarkusi
2.2. Oskab lõkkel süüa teha
2.3. Teab, mis on asimuut ja kuidas seda määrata
2.4. Pakib isikliku mitmepäevase matkavarustuse
2.5. Teab morset ning rahvusvahelist kuuldekoodi
2.6. Oskab töökorda seada ja kasutada raadiojaama
2.7. Omab praktilist orienteerumis­oskust
2.8. On osalenud telklaagris

3. Turvalisus

Järg
Peatükk
3.1. Teab liiklustraumade põhjusi, kasutab turvavahendeid
3.2. Oskab hoiduda nakkus­haigustest ja meele­mürkidest
3.3. Teab kütteseadme tuleohutusnõudeid, oskab teha tuld lõkkes ning telgiahjus
3.4. Teab väliturvalisuse põhimõtteid
3.5. Teab laskeohutuse reegleid ja oskab lasta õhupüssist
3.6. Teab, kuidas anda esmaabi erinevate õnnetuste korral
3.7. Oskab komplekteerida esmaabipauna matkaks
3.8. Oskab anda elupäästvat esmaabi

4. Eesti loodus

Järg
Peatükk
4.1. Oskab leida loodusest söödavaid seeni ja marju
4.2. Eristab vähemalt viit Eesti kala
4.3. Teab keskkonna­säästliku eluviisi põhitõdesid või osaleb keskkonna­kaitse teemalisel üritusel
4.4. Teab Eesti väiksemaid linnasid, saari ja loodusobjekte
4.5. Teab Eesti asendit maailmakaardil

5. Eesti ajalugu

Järg
Peatükk
5.1. Teab, millal loodi ja taasloodi Eesti Vabariik, tunneb riigikorda, presidente
5.2. Tunneb kodukoha traditsioone

6. Käitumine ja loovus

Järg
Peatükk
6.1. Teab suhtlus­tasandeid, oskab lahendada konflikte
6.2. Oskab õpetada seltskonna­mänge
6.3. On osalenud omaloomingu konkursil või näitusel
6.4. Teeb kaastööd rühma ajaloo talletamisel

7. Lisad

Järg
Peatükk
7.1. Mõisted
7.2. Sõnaseletused
Palun oota