Peatükk 3.3 (III järk)

Teab kütteseadme tuleohutusnõudeid, oskab teha tuld lõkkes ning telgiahjus

Katsenõue on täidetud, kui kodutütar teab kütteseadmete tuleohutusnõudeid ning oskab teha tuld küttekoldes ja looduses (välilaagris).

Küttekoldes tule tegemine

Kodusid köetakse erinevalt. On keskküttesüsteemid, elektriküte, maasoojuspumbad, õhksoojuspumbad. Päris palju on ka kodusid, kus on ahjud ja pliidid. Kui sul on kodus köetavad küttekolded, siis õpi kindlasti tuld tegema. Muidugi peab sul selleks vanemate heakskiit olema. Kui sa aga oskad juba tuld teha, siis saad oma teadmisi ahju kütmisest siin kontrollida.

Ahjude, pliitide kütmine

 • Ava siiber.
 • Eemalda tuhk koldest ja tuharuumist.
 • Aseta halud koldesse.
 • Kolde põhja aseta jämedamad halud ning peenemad halud nende peale.
 • Tulekolle täida maksimaalselt ¾ ukse kõrgusest.
 • Enne süütamist puhasta koldeesine prahist ja ülejäänud halgudest, et võimalikud sädemed ei tekitaks tulekahju.
 • Süütamiseks kasuta vana ajalehte, süütetablette või kasetohtu.
 • Süüta kolle pealt, mitte alt.

Pealtpoolt süütamisel saavutab põlemine maksimumtemperatuuri kiiremini ning üldiselt on põlemisprotsess puhtam.

Õige ahjukütmise meelespea. Video: Keskkonnaministeerium
 • Puhastan ahju-/pliidiesise prahist.
 • Sulgen siibri, kui tuli on täielikult kustunud.
 • Avan siibri.
 • Võtan tuha koldest välja.
 • Süütan tule.
 • Panen puud koldesse.

Lõkke tegemine

Laagris olles on oluline koht lõkkel. Lõkkel saab vorste küpsetada. Õhtuti on mõnus lõkketule ääres juttu ajada. Lõke annab sooja ja valgust. Igas laagris peab olema oma laagrilõke! Kuid lõket tehes ei tohi unustada tuleohutusnõudeid.

Lõkke tegemisel jälgi järgmist:

 • Lõkketuld ei tohi teha puude, hoonete ja turbasoode lähedal (kaugus umbes 100 meetrit).
 • Lõkkekoha kaugus telkidest 15 meetrit, metsast 50 meetrit.
 • Jälgi tuule suunda, et sädemed ei lendaks hoonele, metsale või muule põlevmaterjalile.
 • Enne lõkke tegemist puhasta lõkkekoht kergesti süttivast materjalist, eemalda ka rohukamar.
 • Lõkke tegemisel hoia käepärast tulekustutusvahend (näiteks ämber veega, tulekustuti vm).
 • Enne lõkkekohast lahkumist veendu, et lõke oleks täielikult kustunud.

Pea meeles!

Lõkke tegemisel on kõige tähtsam tuleohutus. 

 • Pane lõkke lähedale valmis tulekustustusvahendid.
 • Ämber veega peab olema esimese veekogu juures.
 • Puhasta lõkkekoht kergesti süttivast materjalist.
 • Vali lõkkekohale sobiv kaugus metsas, elumajadest, telkidest.
 • Lahkumisel võib lõke vaikselt hõõguma jääda.
 • Jälgi tuulesuunda.
 • Lahkumisel veendu, et lõke on kustunud.

Telgiahju kütmine

Kodutütred ööbivad välilaagrites köetavates telkides. Tänu sellistele telkidele saab väljas ööbida ka väga külmade ilmadega. 

Telgiahju kütmisel tuleb jälgida järgmisi tuleohutusnõudeid:

 • Telgiahi peab olema kindlalt kinnitatud.
 • Telgiahjualune maapind tuleb puhastada.
 • Võimalusel panna telgiahju alla metallist anum, kuhu pudenevad söed ja tuhk.
 • Enne kütmise alustamist peab telgis olema vähemalt 20 l vett või pulberkustuti.
 • Telgiahju peab kütmise ajal valvama.
 • Vali telgiahju kütmiseks sobiliku suurusega puud.
 • Ahju ei tohi panna esemeid, mis ei ole ette nähtud kütmiseks.
 • Süütamiseks ei tohi kasutada süütevedelikku ega muid kergesti süttivaid aineid.
 • Süütamiseks kasuta kasetohtu, süütetablette.
 • Ahju küttes kasuta töökindaid.
 • Telgiahjualust maapinda tuleb aeg-ajalt kasta ning kustutada ahjust kukkunud söed ja kuum tuhk.
 • Jälgi, et ahjust 0,5 meetri raadiuses oleks nn vaba ala.
 • Kui köetakse öösel, peab koostama kütmisgraafiku.
 • Kütmisgraafikusse lisa telgis magajad kas vastupäeva või päripäeva.
 • Telgiahju küttes peab olema ärkvelriides ja valmis vajaduse korral kustutama tuld.
 • Kui lõpetad telkimise, tuleb puhastada ahi ja korsten.
Köetav telk. Foto: Iiris Prosa

Telgiahjukütmise graafik

Kadri

23:00–24:00

Kristina

24:00–01:00

Vilja

01:00–02:00

Kaja

02:00–03:00

Mailis

03:00–04:00

Liina

04:00–05:00

Kersti

05:00–06:00

Pea meeles!

 • Telgiahju ei tohi jätta valveta.
 • Hoia ligidal tulekustutusvahendid.
 • Ära kasuta süütamiseks kergesti süttivaid aineid.
 • Öösel küta ahju graafiku alusel.

Maapind telgiahju all tuleb .

Telgiahju juures peab valmis olema .

Telgiahju süütamiseks ei tohi kasutada .

Telgiahju küttes kasuta .

Kasutatud allikad: Päästeamet, Tuleohutuskaubamaja

Palun oota