Peatükk 3.5 (III järk)

Teab laskeohutuse reegleid ja oskab lasta õhupüssist

Katsenõue on täidetud, kui kodutütar teab laskeohutuse reegleid ja oskab õhupüssist lasta.

Laskeohutuse reeglid

Relv on kõrgema ohu allikas. Seetõttu on relvade käsitsemisel möödapääsmatu kõigi ohutusnõuete tundmine ning täitmine. See kehtib ühtviisi nii tulirelvade kui ka õhkrelvade kohta.

Ohutusnõuded relvade käsitsemisel on järgmised:

 • Laskur võib kasutada ainult korras olevat relva.
 • Ilma padrunita treening võib toimuda ainult tulejoonel või selleks ettenähtud kohas.
 • Relva sihipäraseks kasutamiseks loetakse relvast tulistamist märklehe pihta ning treeningut ilma padrunita.
 • Kategooriliselt on keelatud suunata (ka laadimata) relva sihitult väljapoole märkleheala, tulistada märkide raame, numbreid, lippe, trosse, aparatuuri jne.
 • Kui laskur ei soorita tulejoonel laske, peab relv olema tühjaks laetud ning lukk avatud.
 • Relva tohib laadida ainult tulejoonel (laskekohal) ja ainult pärast laskmist korraldava isiku antud käsklusi Laadida!” ja “Tuld!” või “Start!”.
 • Mitte keegi ei tohi puudutada relva laskeseeriate vaheaegadel, kui lasketsoonis viibivad inimesed.
 • Pärast viimase lasu sooritamist või käsklusi “Tule lõpp!” või “Stopp!” ja “Relvad tühjaks laadida!”, peab laskur relva viivitamatult tühjaks laadima, avama luku ning laskekohalt lahkumata esitama relva kontrollimiseks kohtunikule või laskmise eest vastutavale isikule.
 • Õhupüss tuleb laskekohalt lahkudes lahti murda.
 • Väljaspool tulejoont peab relv olema ümbrises (kabuuris, vutlaris, kastis).
 • Keelatud on jätta relva ja laskemoona järelevalveta.

Eelnimetatud üldised nõuded relva käsitsemisel on kohustuslikud kõigile! 

Relvade käsitsemisel on olulisel kohal ohutusnõuete järgimine. Foto: Markus Sein, 2023
Lasketiir võib olla nii sise- kui ka välitingimustes. Foto: Iiris Prosa
 • Laskurid, kohtadele!
 • Laadida!
 • Tuld!
 • Relvad tühjaks laadida!
 • Tule lõpp!
 • Start!
 • Stopp!
 • Kutsuda kohtunikku relva kontrollima.
 • Relvaga vehkida.
 • Kasutada korras olevat relva.
 • Padrunita treenida tulejoonel.
 • Keelatud suunas sihtida.
 • Märklehe pihta tulistada.
 • Puudutada relva laskeseeriate vahepeal.
 • Jätta relva järelvalveta.
 • Laadida relva tulejoonel.
Laskeharjutusel minnakse oma tulemust kontrollima alati üheskoos, kui kõik on harjutuse lõpetanud. Foto: Iiris Prosa

Õhkrelvast laskmine

Õhkrelvast laskmist oled kindlasti juba proovida saanud. Kui sul ei ole seda võimalust olnud, siis uuri oma juhilt, kus saaksid seda harjutada. Kindlasti ei või sa üksinda suvalises kohas lasta. Kaitseliidus leidub kindlasti keegi, kes saab õhupüssist laskmist korraldada.

Laskmisel on olulised õige asend, hingamine, sihtimine ja päästikule vajutamine. Kunagi ei tohi unustada ohutust, sest ka õhkrelv on relv!

Õhkrelvast sihtides peab jälgima, et kirp on külgsuunas sälgu keskel ning ülevalt on servad tasa.
Siin joonistel on näha, et kirp on asetatud valesti: liiga all või üleval ning palju vasakul või paremal. 

Kasutatud allikas: Eesti laskurliit

Palun oota