Peatükk 2.3 (III järk)

Teab, mis on asimuut ja kuidas seda määrata

Katsenõue on täidetud, kui kodutütar on matka käigus näidanud orientiire, saab aru, et neid on erinevaid ja on määranud asimuudi juhendaja näidatud suunal.

Asimuut

Asimuut on nurk sinu liikumissuuna ja põhjasuuna vahel.

Asimuuti kasutatakse orienteerumisel, et maastikul liikuda võimalikult otse. Selleks on vajalikud kompass ja kaart. Noorkotkad kasutavad asimuuti rännakutel või matkadel, et liikuda ühest kontrollpunktist teise.

Asimuudi kasutamisel vaata hoolega enne teele asumist kaarti, et otseteele ei jääks näiteks sood või jõge, mis takistaks liikumist otse.

Asimuudi määramiseks pead oskama kompassi käsitseda. Foto: Lisett Kruusimäe
 • Maastikul aeglaselt liikumiseks.
 • Teedel liikumiseks.
 • Maastikul otse liikumiseks.

Asimuudi määramine

Esmalt on sul vaja kahte punkti kaardil: punkt, kus asud, ja punkt, kuhu hakkad liikuma.

Esimene etapp

 • Ühenda need kaks punkti kompassi külje abil.
 • Jälgi, et kompassi kand on selles punktis, kust hakkad liikuma.
 • Kompassi suunajoon peab näitama suunda sinnapoole, kuhu hakkad liikuma. 
Ühenda kaardil kaks punkti kompassi külje abil. Jälgi, et kompassi tagumine osa on selles punktis, kust hakkad liikuma.

Teine etapp

 • Hoia kompass tugevalt vastu kaarti.
 • Pööra nõelakarpi. Pööra nõelakarpi selliselt, et karbis asuvad suunajooned jääksid paralleelselt kaardi koordinaatteljestikuga.
 • Keeramisel kontrolli, et nõelakarbil asuvad põhjasuunamärgid on kaardi põhjasuuna ääre poole suunatud.
Hoia kompassi tugevalt kaardil ning pööra nõelakarpi.

Kolmas etapp

 • Võta kompass kaardilt ning hoia horisontaalasendis. 
 • Keera ennast nii, et kompassinõela põhjaots läheb nõelakarbi põhjasuunamärkide (tumedate triipude) vahele.
 • Nüüd vaata kompassil liikumissuuna noolt. Pead liikuma selles suunas.
Võta kompass kaardilt, pööra ennast selliselt, et kompassinõela põhjaots läheb nõelakarbi põhjasuunamärkide vahele.
Kuidas määrata asimuuti? Video: Kaitse Kodu! 2023
 • Kompassi
 • Ühte punkti kaardil
 • Kahte punkti kaardil
 • Kaarti
 • Kustutuskummi
 • Liikumisel kontrolli kompassil vahepeal liikumissuunda.
 • Ühenda kaardil kompassi abil kaks punkti.
 • Vii kaardi koordinaatteljestik ning kompassi põhja- ja lõunajooned paralleelseks.
 • Vaata, kuhu pead liikuma.
 • Võta kompass kaardilt.
 • Vii nõela põhjaots kompassil põhjasuuna “kastikesse”.

Pea meeles!

Liikudes otse, tasub liikumissuunas välja valida mõni objekt (nt puu, elektriliin vms), milleni liikuda ning kus uuesti liikumissuunda kompassi abil kontrollida.

Kaardil asimuuti määrates jälgi hoolega, et sul on kaart õigetpidi ees. Kui määrad asimuudi tagurpidi kaardil, siis saad ka vastupidise liikumissuuna.

Kasutatud allikas: A., E. Keerberg. 2001. Õpime orienteeruma.

Palun oota