Peatükk 1.1 (IV järk)

Teab Kodutütarde ringkonna struktuuri

Katsenõue on täidetud, kui kodutütar teab ringkonna struktuuri ja oskab seda skeemi abil lahti seletada.

Kodutütarde ringkonna struktuur

Igal organisatsioonil on oma struktuur ehk ülesehitus. See tagab selle organisatsiooni juhtimise ning toimimise.

Kaitseliidul on üle Eesti kokku 15 malevat. Samades piirides tegutsevad ka Kodutütarde ringkonnad ehk ka neid on 15.

Üle Eesti on levinud pigem struktuur, kus ringkonnas tegutsevad rühmad, mis omakorda võivad jaotuda salkadeks. 
Küll aga on Kodutütarde ringkondi, kus ringkond jaguneb esmalt jaoskondadeks. Jaoskondadesse kuuluvad aga vastava piirkonna rühmad. Selline variant esineb näiteks Kodutütarde Lääne ringkonnas, kus Hiiumaa moodustab eraldi jaoskonna või näiteks Võrumaal, kus on aga suur liikmete arv. 

Kodutütarde ringkond on organisatsiooni struktuuris suurim lüli. Igal ringkonnal on ringkonnavanem ja juhatus.  Nemad juhivad Kodutütarde ringkonda

Jaoskond on struktuuris järgmine. Igas ringkonnas ei pruugi seda lüli olla. Kui ringkonna liikmeskond on suur, siis on vaheastmeks just jaoskond. Seda juhib jaoskonnavanem. 

Huvitav teada! 

Jaoskond on näiteks Kodutütarde Lääne ringkonnas, kus eraldiseisva jaoskonna moodustab Hiiumaa. Võrumaal on näiteks mitu jaoskonda, kuna seal on suur liikmeskond. 

Ringkond (või jaoskond) jaguneb rühmadeks. Rühm on kodutütarde põhiline allüksus. Rühm võib olla kindlas piirkonnas või tegutseda kooli juures. Rühma juhib rühmavanem. 

Juhul, kui rühm on suur, jaguneb see salkadeks. Salka saab kuuluda 4–10 tütarlast. Salka juhib tubli kodutütrest salgajuht. 

Märjamaa kodutütarde rühm. Foto: Eneli Lõhmus
Märjamaa kodutütarde rühm. Foto: Evelin Karpenko
Keava kodutütarde rühm. Foto: Rauno Vahtre
 • Ringkond
 • Rühm
 • Salk
 • Jaoskond
 • 1. salk
 • 1. rühm
 • 2. salk
 • 2. rühm
 • ringkond


 • Ring­konna­vanem
 • Jaos­konna­vanem
 • Rühma­vanem
 • Salgajuht
Palun oota