Õppekomplekt (IV järk)

Kodutütarde IV järk

Autorid
Kodutütred
Ülesannetekogu autorid
Kodutütred
Väljaandja
Kaitseliit
Kuulub paketti
Tasuta
 • Õppekomplektis on 33 peatükki ja õpetaja ülesannetekogus 67 ülesannet.
 • Autorid
  Kodutütred
 • Ülesannetekogu autorid
  Kodutütred
 • Aine
  Varia
 • Teose keel
  Eesti keel
 • Väljaandja
  Kaitseliit
 • Õppekava
  Üldhariduse riiklik õppekava
 • Kuulub paketti
  Tasuta

1. Riigikaitse

Järg
Peatükk
1.1. Teab Kodutütarde ringkonna struktuuri
1.2. Teab Kodutütarde ja Kaitseliidu aastapäevi 
1.3. Oskab nimetada riigikaitse­organisatsioonide juhte
1.4. Oskab laulda isamaalisi laule
1.5. On osalenud pidulikul üritusel

2. Matkatarkused

Järg
Peatükk
2.1. Oskab nimetada tuleohutuse nõuded lõkke tegemisel
2.2. Oskab nimetada lõkke­tüüpe ja neid teha
2.3. Oskab valida laagripaika
2.4. On osalenud lihtsamate laagriehitiste püstitamisel
2.5. Oskab teha sõlmi liuglev aas ja surmasõlm
2.6. Oskab määrata asimuuti ja tunneb topograafilisi märke
2.7. On osalenud orienteerumis­üritustel
2.8. On õppinud salakirjade koostamist ja lahendamist
2.9. Oskab määrata koordinaate

3. Turvalisus

Järg
Peatükk
3.1. Oskab aidata hätta­sattunud kaaslast
3.2. Teab, nimetab ja järgib ohutus­nõudeid ujumisel
3.3. Oskab kasutada pääste­vahendeid
3.4. Oskab nimetada tervist­kahjustavaid aineid
3.5. On sooritanud liiklustesti jalgratturina
3.6. Oskab anda esmaabi 
3.7. Oskab hoiduda interneti­ohtudest

4. Eesti loodus

Järg
Peatükk
4.1. Teab Eesti asendit maailmakaardil
4.2. Oskab nimetada Eesti naaberriike
4.3. Tunneb Eesti maakondi ja nende keskusi
4.4. Teab Eesti väiksemaid linnasid, saari ja loodusobjekte

5. Eesti ajalugu

Järg
Peatükk
5.1. Teab oma kodukoha omavalitsuse sümboolikat
5.2. Oskab jutustada oma kodukoha kohta ühe loo
5.3. Koostab kodukoha vaatamisväärsuse kohta esitluse
5.4. Oskab nimetada kodumaakonna tuntud eestlasi

6. Käitumine ja loovus

Järg
Peatükk
6.1. Oskab käituda avalikes kohtades
6.2. Tunneb meeskonnatöö põhimõtteid
6.3. On osalenud loovkonkursil

7. Lisad

Järg
Peatükk
7.1. Sõnaseletused
Palun oota