Õppekomplekt (IV järk)

Kodutütarde IV järk

Autorid
Kodutütred
Ülesannetekogu autorid
Kodutütred
Väljaandja
Kaitseliit
Kuulub paketti
Tasuta
 • Õppekomplektis on 36 peatükki ning 161 ülesannet, millest 90 on õpikus ja 71 ülesannetekogus.
 • Autorid
  Kodutütred
 • Ülesannetekogu autorid
  Kodutütred
 • Aine
  Varia
 • Teose keel
  Eesti keel
 • Väljaandja
  Kaitseliit
 • Õppekava
  Riiklik õppekava 2011
 • Kuulub paketti
  Tasuta

1. Riigikaitse

Järg
Peatükk
1.1. Teab Kodutütarde ringkonna struktuuri
1.2. Tunneb Kodutütarde ringkondi ning oskab neid märkida kontuurkaardile
1.3. Teab Kodutütarde ja Kaitseliidu aastapäevi 
1.4. Oskab nimetada riigikaitse­organisatsioonide juhte
1.5. Nimetab Eesti kaitseväe põhiväeliigid
1.6. Oskab laule “Hoia, jumal, Eestit” ja “Mu isamaa armas”
1.7. On osalenud pidulikul üritusel

2. Matkatarkused

Järg
Peatükk
2.1. Oskab nimetada tuleohutuse nõuded lõkke tegemisel
2.2. Oskab nimetada lõkke­tüüpe ja neid teha
2.3. Oskab valida laagripaika
2.4. On osalenud lihtsamate laagriehitiste püstitamisel
2.5. Oskab teha sõlmi liuglev aas ja surmasõlm
2.6. Oskab määrata asimuuti ja tunneb topograafilisi märke
2.7. Oskab määrata koordinaate
2.8. Oskab töökorda seada ja kasutada välitelefoni
2.9. On osalenud orienteerumis­üritustel
2.10. On õppinud salakirjade koostamist ja lahendamist

3. Turvalisus

Järg
Peatükk
3.1. Oskab aidata hätta­sattunud kaaslast
3.2. Teab, nimetab ja järgib ohutus­nõudeid ujumisel
3.3. Oskab kasutada kaldal olevaid pääste­vahendeid
3.4. Oskab nimetada tervist­kahjustavaid aineid
3.5. Oskab anda esmaabi 
3.6. Oskab hoiduda interneti­ohtudest

4. Eesti loodus

Järg
Peatükk
4.1. Tunneb kümmet Eestis levinumat puud
4.2. Eristab talvel vähemalt viit lehtpuud
4.3. Tunneb viie metslooma jälgi
4.4. Oskab nimetada Eesti naaberriike

5. Eesti ajalugu

Järg
Peatükk
5.1. Teab oma kodukoha omavalitsuse sümboolikat ja juhte
5.2. Oskab jutustada oma kodukoha kohta ühe loo
5.3. Koostab kodukoha vaatamisväärsuse kohta esitluse
5.4. Oskab nimetada kodumaakonna tuntud eestlasi

6. Käitumine ja loovus

Järg
Peatükk
6.1. Oskab käituda avalikes kohtades
6.2. Tunneb meeskonnatöö põhimõtteid
6.3. On osalenud omaloomingu konkursil või näitusel
6.4. Teeb kaastööd rühma ajaloo talletamisel

7. Lisad

Järg
Peatükk
7.1. Sõnaseletused
Palun oota