Peatükk 1.2 (IV järk)

Teab Kodutütarde ja Kaitseliidu aastapäevi 

Katsenõue on täidetud, kui kodutütar nimetab kuupäevaliselt Kodutütarde ja Kaitseliidu aastapäeva.

Kaitseliidu loomine ja taasloomine

Kaitseliit loodi 11. novembril 1918. aastal. Kaitseliidul on väga oluline osa Eesti kui iseseisva riigi kujunemisel.

Organisatsioon moodustati 1918. aasta novembris. Nimelt koondusid relvastatud grupid Esimese maailmasõja lõpu segastel aegadel peamiselt tagalas avaliku korra hoidmiseks ühiseks riigikaitseorganisatsiooniks.

Kaitseliidust kasvasid välja mitmed väeliigid, piirivalve, vanglate amet.

Kaitseliit likvideeriti 1940. aastal, mil saabus poole sajandipikkune okupatsiooniaeg.

Kaitseliit taasasutati 1990. aasta veebruaris, seega varem kui Eesti riik. Toona mängis Kaitseliidu olemasolu Eesti riigi taastamisel suurt rolli.

Eesti Panga kaitseliitlased aastal 1930. Foto: Kaitseliidu galerii
Laskmised, enne 1940. aastat. Foto: Kaitseliidu galerii
Kaitseliitlased 1990. aastatel peale taasasutamist. Foto: Kaitseliidu galerii
Kaitseliitlased 1990. aastatel. Foto: Kaitseliidu galerii
 • Kaitse­liidu loomine
 • Kaitse­liidu taas­loomine
 • 11. novem­ber 1918
 • 17. veeb­ruar 1990

Kaitseliidu  – 11.  .

Kaitseliidu  – . veebruar 

Kodutütarde loomine ja taasloomine

19. jaanuaril 1932 kinnitati Kodutütarde põhimäärus ning sellega ka loodi organisatsioon. Kodutütred on Kaitseliidu, Naiskodukaitse ja Noorte Kotkaste kõrval kõige hiljem loodud organisatsioon. 

Tegevused toimusid rühmades, õpiti järgukava järgi tarkusi. Toimusid matkad, laagrid, kultuurilised ettevõtmised. 

Enne organisatsiooni likvideerimist oli Eestis 19 601 kodutütart. Organisatsioon likvideeriti 1940. aastal üheskoos Kaitseliiduga.

Kodutütarde organisatsioon taasloodi 12. augustil 1989. aastal​.

24.02.1993 Eesti Vabariigi 75. sünnipäeval andsid Rapla kiriku aias tõotuse Rapla maakonna esimesed ametlikud kodutütred Lelle rühmas. Foto: Kaitseliidu ajaloogalerii
Kodutütarde ja Noorte Kotkaste laager Eidaperes 21.–23. aprill 1995. Foto: Kaitseliidu ajaloogalerii
 • Kodu­tütarde loomine
 • Kodu­tütarde taas­loomine
 • 19. jaanuar 1932
 • 12. august 1989

Kas Kaitseliit ja Kodutütred likvideeriti samal aastal? 

Kui jah, siis mis aastal? . aastal


       Palun oota