Peatükk 2.6 (IV järk)

Oskab määrata asimuuti ja tunneb topograafilisi märke

Katsenõue on täidetud, kui kodutütar oskab määrata asimuuti, tunneb olulisemaid topograafilisi märke ja leiab neid kaardilt.

Asimuut

Asimuut on nurk sinu liikumissuuna ja põhjasuuna vahel. 

Asimuuti kasutatakse orienteerumisel, et maastikul liikuda võimalikult otse. Selleks on vajalikud kompass ja kaart. Kodutütred kasutavad asimuuti rännakutel või matkadel, et liikuda ühest kontrollpunktist teise.

Asimuudi kasutamisel vaata hoolega enne teele asumist kaarti, et otseteele ei jääks näiteks sood või jõge, mis takistaks liikumist otse.

Asimuudi määramiseks pead oskama kompassi käsitseda. Foto: Lisett Kruusimäe
 • Maastikul aeglaselt liikumiseks.
 • Teedel liikumiseks.
 • Maastikul otse liikumiseks.

Asimuudi määramine

Esmalt on sul vaja kahte punkti kaardil: punkt, kus asud, ja punkt, kuhu hakkad liikuma.

Esimene etapp 

 • Ühenda need kaks punkti kompassi külje abil.
 • Jälgi, et kompassi tagumine osa on selles punktis, kust hakkad liikuma.
 • Kompassi suunajoon peab näitama suunda sinnapoole, kuhu hakkad liikuma.  
Ühenda kaardil kaks punkti kompassi külje abil. Jälgi, et kompassi tagumine osa on selles punktis, kust hakkad liikuma. 

Teine etapp

 • Hoia kompass tugevalt vastu kaarti.
 • Pööra nõelakarpselliselt, et karbis asuvad suunajooned jääksid paralleelselt kaardi koordinaatteljestikuga.
 • Keeramisel kontrolli, et nõelakarbil asuvad põhjasuunamärgid on kaardi põhjasuuna ääre poole suunatud. 
Hoia kompassi tugevalt kaardil ning pööra nõelakarpi. 

Kolmas etapp

 • Võta kompass kaardilt ning hoia sirgelt käes. 
 • Keera ennast nii, et kompassinõela põhjaots läheb nõelakarbi põhjasuunamärkide (tumedate triipude) vahele. 
 • Nüüd vaata kompassil liikumissuuna noolt. Pead liikuma selles suunas. 
Võta kompass kaardilt, pööra ennast selliselt, et kompassinõela põhjaots läheb nõelakarbi põhjasuunamärkide vahele. 
 • Kompassi
 • Ühte punkti kaardil
 • Kahte punkti kaardil
 • Kaarti
 • Kustutuskummi
 • Ühenda kaardil kompassi abil kaks punkti.
 • Vaata, kuhu pead liikuma.
 • Võta kompass kaardilt.
 • Vii nõela põhjaots kompassil põhjasuuna “kastikesse”.
 • Vii kaardi koordinaatteljestik ning kompassi põhja-lõunajooned paralleelseks.
 • Liikumisel kontrolli kompassil vahepeal liikumissuunda.

Pea meeles!

Liikudes otse, tasub liikumissuunas välja valida mõni objekt (nt puu, elektriliin vms), milleni liikuda ning kus uuesti liikumissuunda kompassi abil kontrollida.

Kaardil asimuuti määrates jälgi hoolega, et sul on kaart õigetpidi ees. Kui määrad asimuudi tagurpidi kaardil, siis saad ka vastupidise liikumissuuna.

Kaardid

Käibel on mitmeid kaarte erinevate mõõtkavadega, nt

 • orienteerumiskaart,
 • Regio kaart,
 • topograafiline kaart,
 • maanteeatlas.

Kodutütred ja noorkotkad kasutavad orienteerumisel tihti Kaitseväe topograafilist kaarti.

Olulisemad leppemärgid

Kaardi lugemiseks tuleb tunda leppemärke ehk topograafilisi märke. Kaartidel kasutatakse kindlaksmääratud värve, mis tähistavad samaliigilistel kaartidel alati samu asju, nagu metsad, põllud, teed.

Kaitseväe topograafilise kaardi järgi toimuvad Kodutütardel palju matkad, rännakud. 

Kaitseväe kaardil on järgmised põhivärvused:

 • sinine – veekogud, nagu jõed, järved, kraavid, soised alad (sinised triibud);
 • valge – lagendik;
 • roheline – mets, üksik puu;
 • must – metsarajad ja erinevad väiksemad leppemärgid.
Sinisega tähistakse veekogusid.
Valge värv tähistab maastikul lagendikku.
Metsa tähiseks on roheline värv.
Must katkendlik joon tähistab väikest metsarada.

Oluline on tunda kõiki kaardi leppemärke. Uuri lähemalt ka neid leppemärke.

Hoonete tähised. Elumajade juures on märgitud ka talunimi. Tööstushooneks võib olla mõni tootmishoone või ka suur laut.
Musta värviga tähistatakse erinevaid elemente.
Raudtee ja elektriliini tähistus. Kaardil märkab neid selle järgi, et nad on sirged jooned.
Metsaraja, kruusatee ja kõvakattega tee märgistus Kaitseväe topograaflisel kaardil.
 • Kivi
 • Mets
 • Lagendik
 • Elumaja
 • Elektriliin
 • Puu
 • Kraav
 • Metsarada
 • Kruusatee
 • Kõvakattega tee

Kasutatud allikas: A., E. Keerperg. 2001. Õpime orienteeruma.

Palun oota