Peatükk 5.4 (NK II järk)

Nimetab Eesti ajaloo põhiperioodid

Katse on sooritatud, kui noorkotkas suudab neid 14 ajalooetappi ja -sündmust reastada kronoloogilises järjekorras.

Eesti ajaloo põhiperioodid

Eesti ajaloo perioodideks jagamiseks on palju erinevaid võimalusi. Kõige enam kasutatakse alljärgnevat jaotust:

 • Eesti esiajalugu ehk Eesti muinasaeg – aeg Eesti asustamisest kuni 13. sajandini;
 • Eesti keskaeg – 13. sajandist Liivi sõjani;
 • Eesti varauusaeg – 1550 kuni 1800;
 • Eesti uusaeg – 19. sajandi algusest 20. sajandi alguseni;
 • Eesti lähiajalugu – alates 1918. aastast.

Meie ajaloos on palju pöördepunkte, mis on mõjutanud kogu Eesti rahvast. Pöördepunktid on muistne vabadusvõitlus, Liivi sõda, Poola-Rootsi sõjad, Põhjasõda, maailmasõjad ja okupatsioonid, iseseisvumine ja iseseisvuse taastamine.

Selle peatüki eesmärk on tutvustada sulle mõningaid olulisemaid, kokku on neid 14.

 1. Muistne vabadusvõitlus ehk Läänemere maade ristiusustamine (1208–1238). 
 2. Jüriöö ülestõus (1343–1345). 
 3. Reformatsioon (1517–1648).
 4. Liivi sõda (1558–1583).
 5. Poola-Rootsi sõjad (1600–1611).
 6. Põhjasõda (1700–1721).
 7. Eesti Vene tsaaririigi koosseisus (1719–1918).
 8. 1905. aasta revolutsioon (1905).
 9. I maailmasõda (1914–1918). 
 10. Eesti iseseisvumine (24. veebruar 1918).
 11. Vabadussõda (1918–1920).
 12. Vaikiv ajastu (1934–1940).
 13. II maailmasõda ja iseseisvuse kaotus (1939–1945 ja 17. juuni 1940).
 14. Iseseisvuse taastamine (20. august 1991).
Sõjad on ajaloolised pöördepunktid.
Ajatelg olulisemate perioodidega Eesti ajaloost. 

Mis toimus 20. augustil 1991.a

 • Vabadus-
 • Vaikiv
 • II maailma­sõda ja
 • Ise­seisvuse 
 • sõda
 • ajastu
 • ise­seisvuse kaotus
 • taasta­mine
 • Muistne
 • Jüriöö
 • Reform-
 • Liivi
 • Poola–
 • vabadus­võitlus
 • ülestõus
 • atsioon
 • sõda
 • Rootsi sõjad
 • Põhja-
 • Eesti Vene
 • 1905.a
 • I
 • Eesti
 • sõda
 • tsaari­riigi koos­seisus
 • revolut­sioon
 • maailma­sõda
 • iseseisvu­mine

Kasutatud allikad: Eesti Entsüklopeedia, Histrodamus

Erikatse "Ajaloolane"

Uuri, mida pead tegema, et sooritada erikatse "Ajaloolane"

Erikatse sooritanu:

 • oskab oma sõnadega rääkida Noorte Kotkaste organisatsiooni ajaloost;
 • teab Eesti lipu kujunemise lugu;
 • kirjeldab Eesti riigi iseseisvumist ja teab Vabadussõja lugu, sh oskab oma sõnadega selgitada Tartu rahu sõlmimist;
 • nimetab Eestis toimunud okupatsioonid ning oskab seletada mõisteid: okupatsioon, metsavendlus, küüditamine ja repressioon;
 • kirjeldab Eesti taasiseseisvusele eelnenud sündmusi ja nende rolli (Rahvarinne, laulev revolutsioon, Balti kett ja Interrinne);
 • oskab nimetada kolm fakti Eesti taasiseseisvumise kohta (näiteks osalejad, kuupäev, kellaaeg, hääletustulemuse väljakuulutaja, otsuse väljakuulutamise viis ja koht jms);
 • teab Eesti lähiajaloos aset leidnud olulisemate sündmuste toimumise aega aastaarvu täpsusega (nt Eesti astumine Euroopa Liitu, Eesti liitumine NATOga, euro käibeletulek Eestis);
 • oskab seostada ning tuua vähemalt kolm erinevat näidet ajaloo põhietappidest oma kodukoha näitel;
 • teab, mis on muuseum ja arhiiv;
 • tunneb ajalooliste esemete, fotode ja dokumentide esmaseid kodustes tingimustes hoiustamise põhimõtteid.

Erikatse sooritamise käigus noorkotkas:

 • külastab vähemalt kolme erinevat kodukohas olevat ajaloolist paika või objekti;
 • külastab muuseumi või arhiivi;
 • koostab vabalt valitud viisil esitluse (video, näidend, slaidiettekanne, uurimistöö vms) enda jaoks huvipakkuval ajaloolisel teemal (nt kodukandi ajalugu, ajalooline isik, sündmus; Noorte Kotkaste organisatsiooni, rühma või maleva ajalugu);
 • tutvustab koostatud esitlust oma rühmakaaslastele;
 • võimalusel teeb kaastööd rühma- või malevakroonika täitmisel/ajaloo talletamisel
Palun oota