Peatükk 5.4 (NK II järk)

Nimetab Eesti ajaloo põhiperioodid

Katse on sooritatud, kui noorkotkas suudab neid 14 ajalooetappi ja -sündmust reastada kronoloogilises järjekorras.

Eesti ajaloo põhiperioodid

Eesti ajaloo perioodideks jagamiseks on palju erinevaid võimalusi. Kõige enam kasutatakse alljärgnevat jaotust:

 • Eesti esiajalugu ehk Eesti muinasaeg – aeg Eesti asustamisest kuni 13. sajandini;
 • Eesti keskaeg – 13. sajandist Liivi sõjani;
 • Eesti varauusaeg – 1550 kuni 1800;
 • Eesti uusaeg – 19. sajandi algusest 20. sajandi alguseni;
 • Eesti lähiajalugu – alates 1918. aastast.

Meie ajaloos on palju pöördepunkte, mis on mõjutanud kogu Eesti rahvast. Pöördepunktid on muistne vabadusvõitlus, Liivi sõda, Poola-Rootsi sõjad, Põhjasõda, maailmasõjad ja okupatsioonid, iseseisvumine ja iseseisvuse taastamine.

Selle peatüki eesmärk on tutvustada sulle mõningaid olulisemaid, kokku on neid 14.

 1. Muistne vabadusvõitlus ehk Läänemere maade ristiusustamine (1208–1238). 
 2. Jüriöö ülestõus (1343–1345). 
 3. Reformatsioon (1517–1648).
 4. Liivi sõda (1558–1583).
 5. Poola-Rootsi sõjad (1600–1611).
 6. Põhjasõda (1700–1721).
 7. Eesti Vene tsaaririigi koosseisus (1719–1918).
 8. 1905. aasta revolutsioon (1905).
 9. I maailmasõda (1914–1918). 
 10. Eesti iseseisvumine (24. veebruar 1918).
 11. Vabadussõda (1918–1920).
 12. Vaikiv ajastu (1934–1940).
 13. II maailmasõda ja iseseisvuse kaotus (1939–1945 ja 17. juuni 1940).
 14. Iseseisvuse taastamine (20. august 1991).
Sõjad on ajaloolised pöördepunktid.
Ajatelg olulisemate perioodidega Eesti ajaloost. 

Mis toimus 20. augustil 1991.a

 • Vabadus-
 • Vaikiv
 • II maailma­sõda ja
 • Ise­seisvuse 
 • sõda
 • ajastu
 • ise­seisvuse kaotus
 • taasta­mine
 • Muistne
 • Jüriöö
 • Reform-
 • Liivi
 • Poola–
 • vabadus­võitlus
 • ülestõus
 • atsioon
 • sõda
 • Rootsi sõjad
 • Põhja-
 • Eesti Vene
 • 1905.a
 • I
 • Eesti
 • sõda
 • tsaari­riigi koos­seisus
 • revolut­sioon
 • maailma­sõda
 • iseseisvu­mine

Kasutatud allikad: Eesti Entsüklopeedia, Histrodamus

Palun oota