Peatükk 2.1 (NK III järk)

Tunneb kaartidel kasutatavaid leppemärke

Katsenõude täitmiseks hindab juhendaja noore individuaalseid teadmisi praktilise töö käigus.

Kaardid

Oled õppinud tundma Kaitseväe topograafilist kaarti. Kasutusel on aga palju erinevaid kaarte. Näiteks RMK, orinteerumis-, Maa-ameti kodulehe kaart jmt. Kindlasti oled kasutanud mõnda kaarti läbi interneti, näiteks Google Maps. 

Ei tasu unustada ka ajaloolisi või vanu kaarte. 

Leppemärgid

Topograafilisi leppemärke ehk ka tingmärke on kolme liiki. Need on järgmised:

 • joonleppemärgid,
 • pindleppemärgid,
 • mõõtkavatud leppemärgid.
Sellel kaardil on näha nii joon-, pind- kui ka mõõtkavatuid leppemärke. 

Joonleppemärgid

Joonleppemärgid jäävad kaarti vaadates kõige esimesena silma. Neid tingmärke kasutatakse joonekujuliste objektide kujutamisel, mille pikkus väljendub kaardi mõõtkavas. 

Joonleppemärkidega kujutatakse näiteks järgmisi objekte: 

 • erinevaid teeliike (maantee, kruusatee);
 • radu (nt metsa- ning matkarajad);
 • raudteid;
 • kõrgepingeliine.
Kruusatee
Maantee
Metsarada lagendikul
Raudtee
Kõrgepingeliin
 • Kruusa­tee
 • Elektri­liin
 • Raudtee
 • Metsatee

Joonleppemärgid tähistavad

 • sirgeid objekte.
 • joonekujulisi objekte.
 • pinnakatte objekte.

Pindleppemärgid

Pindleppemärke kasutatakse mõõtkavas väljenduvate objektide pinna täitmiseks. Pinnaleppemärkide alla kuuluvad erinevad värvid kaartidel. Nendega eristatakse suuri pindu ning maastikutüüpe

Pindleppemärgid tähistavaid näiteks järgmisi objekte kaartidel:

 • metsa,
 • veekogu, 
 • lagendikku,
 • sood,
 • raba,
 • hoonestatud ala.

Üldiselt on kasutuses 4–6 erinevat värvi: sinine eristab vett, roheline metsaga kaetud alasid, pruun reljeefi, valge lagendikke. Musta ning punast kasutatakse inimtegevusega seotud objektide tähistamiseks. 

Metsa tähis on roheline värv. 
Sinine värv tähistab veekogu. 
Valge värv on lagendiku tähis. 
Soine ala
Elumaja tunned ära lillaka värvuse järgi. 
Tööstushooneks on nii erinevad tootmis- kui ka​ laudahooned. 

Punktleppemärgid

Mõõtkavatud ehk punktleppemärgid on kasutusel objektide tähistamisel, mis ei väljendu kaardi mõõtkavas nende väikeste mõõtmete tõttu. Need leppemärgid tähistavad näiteks järgmisi objekte:

 • torn,
 • kirik,
 • mälestussammas,
 • erinevate joonorientiiride ristumiskohad (st teede ristmikud);
 • üksik puu lagendikul,
 • kivi
 • jt. 

Sellised leppemärgid näitavad objekti täpset asukohta kaardil. 

Koolimaja tähistab must kast, millel on lipuke. 
Üksik puu lagendikul. 
Kivi tähis on kolmnurk.

Märgi mõõtkavatu leppemärk.

Märgitud leppemärgi tähis on .

Märgi leppemärk, mis tähistab koolimaja. 

    Palun oota