Õppekomplekt (NK III järk)

Noorte Kotkaste III järk

Autorid
Noored Kotkad
Ülesannetekogu autorid
Noored Kotkad
Väljaandja
Kaitseliit
Kuulub paketti
Tasuta
 • Õppekomplektis on 37 peatükki ning 204 ülesannet, millest 113 on õpikus ja 91 ülesannetekogus.
 • Autorid
  Noored Kotkad
 • Ülesannetekogu autorid
  Noored Kotkad
 • Aine
  Varia
 • Teose keel
  Eesti keel
 • Väljaandja
  Kaitseliit
 • Õppekava
  Riiklik õppekava 2011
 • Kuulub paketti
  Tasuta

1. Riigikaitse

Järg
Peatükk
1.1. Nimetab kaks Kaitseväe allüksust ja nende suurust
1.2. Tunneb ära ja nimetab kümme maaväe auastmetunnust
1.3. Selgitab aja- ja reserv­teenistuse eesmärke
1.4. Nimetab vähemalt kolm käsitulirelva 
1.5. Tegutseb korrektselt rivikäskluste peale
1.6. Annab korrektselt IV ja V järgu rivikäsklusi
1.7. Tutvustab lühidalt Noore Kotkaste ajalugu
1.8. Kirjeldab Noorte Kotkaste organisatsiooni ülesehitust
1.9. Nimetab kõik noorkotkaste järkude alateemad
1.10. Osaleb noorkotkaste ööbimisega laagrites

2. Matkatarkused

Järg
Peatükk
2.1. Tunneb kaartidel kasutatavaid leppemärke
2.2. Saab aru kaardi mõõtkavast ja oskab määrata vahemaid
2.3. Teab, mis on asimuut ja kuidas seda määrata
2.4. Oskab määrata oma asukoha kaardil
2.5. Oskab orienteeruda katteta teedel ja radadel
2.6. Pakib isikliku matkavarustuse
2.7. Eristab talvel viit lehtpuud ja tunneb viie metslooma jälgi
2.8. Eristab hääle järgi viit lindu
2.9. Eristab Eesti kalu
2.10. Tunneb seeni, metsamarju ja looduses kasvavaid taimi
2.11. Oskab leida looduses vett ja seda koguda
2.12. Selgitab oma sõnadega  igaüheõigust
2.13. Tunneb keskkonna­nõudeid välilaagris
2.14. Oskab töökorda seada ja kasutada raadiojaama

3. Ohutus

Järg
Peatükk
3.1. Oskab anda abi hingamisteede sulguse korral 
3.2. Oskab ennetada vee-, liiklus- ja tuleõnnetusi

4. Kodanikuõpetus

Järg
Peatükk
4.1. Selgitab riigi valitsemise põhimõtteid
4.2. Nimetab Eesti naaberriigid pealinnadega 
4.3. Selgitab vabatahtliku töö olemust
4.4. Nimetab vähemalt neli liikuvat püha 
4.5. Nimetab viis lipupäeva
4.6. Oskab leida teavet noorte vaba aja veetmise kohta

5. Eesti ajalugu 

Järg
Peatükk
5.1. Teab vähemalt kolme sündmust Eesti ajaloost 
5.2. Nimetab vähemalt kolm ajaloolist isikut 

6. Kehalised katsed

Järg
Peatükk
6.1. Sooritab kehalised katsed

7. Lisad

Järg
Peatükk
7.1. Mõisted
7.2. Sõnaseletused
Palun oota