Peatükk 1.1 (IV järk)

Nimetab Eesti kaitseväe põhiväeliigid

Katsenõue on täidetud, kui noorkotkas suudab nimetada kaitseväe põhiväeliigid ja oskab kirjeldada nende erijooni.

Kaitsejõud

Kaitsejõudude ülesanne on kaitsta riiki, abistada selle elanikke, teavitada teisi riike kallaletungist ning teha nendega koostööd ka rahuajal. 

Kaitseväel on kolm põhiväeliiki. Nende jaotus tuleneb nende tegutsemisvaldkonnast: maavägi tegutseb maismaal, merevägi vee peal ja all ning õhuvägi õhus. 

Foto: Mari-Liis Päären

Iga põhiväeliik jaguneb väeosadeks ehk pataljonideks. Pataljon koosneb kompaniidest, kompanii rühmadest ja rühm jagudest.

 • RÜHM
 • KOMPANII
 • PATALJON
 • JAGU
 • MAAVÄGI

Kaitseväe põhiväeliigid

Maavägi on kaitseväe suurim väeliik. Maaväel on kandev roll kaitsta nii Eesti territooriumi kui ka valmistada üksusi ette välisoperatsioonideks. 

Loodusõnnetuste või inimtegevuse tagajärjel tekkinud õnnetustes peab maavägi vajadusel abistama tsiviilorganisatsioone (nt Päästeametit, Politsei- ja Piirivalveametit). 

Eesti Maaväe logo
Maaväe õhutõrjepataljoni õhutõrjekahuriga laskmine. Foto: Oliver Turp
Kuperjanovi jalaväepataljoni talvise sõjapidamise väljaõpe. Foto: n-ltn Sander Mändoja
Scoutspataljoni laskelaager Teraskilp. Foto: Marina Loštšina

Mereväe eesmärk on kaitsta Eesti territoriaalvett. Samuti on  põhiülesanne teha miinitõrjet ja arendada miinisõjaväevõimet. Mereväe laevastik koosneb miinilaevadest. 

Eesti Mereväe logo
10. detsembril 2020 anti mereväele üle kaks väekaitsekaatrit – Risto ja Roland. Need on esimesed kaatrid, mis on ehitatud Eestis ja jõudnud mereväkke. Foto: Ardi Hallismaa 
Eesti Mereväe taasloomistseremoonia 1. juulil. Foto: n-srs Maria Tõkke
Eesti merevägi osales 8-päeva kestval suurõppusel BALTOPS mereväe tuukrite, miinijahtija EML Sakala ning staabi- ja toetuslaev EML Wambolaga, kokku ligi 80 mereväelast. Suurõppusel kokku oli osalemas 3000 inimest 19 riigist. Esindatud oli 29 laeva ja 29 lennuvahendit. Foto: n-srs Maria Tõkke

Õhuväe tegevuste peamine eesmärk on luua vajalikud tingimused ja koostöövõime, et liitlased saaksid meie kaitseks rakendada tänapäevast sõjapidamise relvastust. Õhuväel on suur roll koostöös Eesti liitlastega. 

Õhuväe embleemidel on alati kotkas. 
Eesti õhuväe 100. aastapäeva sündmus Ämari lennubaasis. Foto: Mattias Allik
NATO õhuväeõppus Ramstein Alloy ja lennupääste harjutus Pulp Fiction. Foto: pildid.mil.ee
Eesti õhuväe ja USA erivägede õhutulejuhtide koostööharjutus. Foto: Ardi Hallismaa
 • Maavägi
 • Merevägi
 • Õhuvägi
 • Eesti territoo­riumi kaitse 
 • Miinitõrje
 • Koos­töö liitlastega

Soovitused

Palun oota