Õppekomplekt (IV järk)

Noorte Kotkaste IV järk

Autorid
Noored Kotkad
Ülesannetekogu autorid
Noored Kotkad
Väljaandja
Kaitseliit
Kuulub paketti
Tasuta
 • Õppekomplektis on 39 peatükki ning 177 ülesannet, millest 94 on õpikus ja 83 ülesannetekogus.
 • Autorid
  Noored Kotkad
 • Ülesannetekogu autorid
  Noored Kotkad
 • Aine
  Varia
 • Teose keel
  Eesti keel
 • Väljaandja
  Kaitseliit
 • Õppekava
  Riiklik õppekava 2011
 • Kuulub paketti
  Tasuta

1. Riigikaitse

Järg
Peatükk
1.1. Nimetab Eesti kaitseväe põhiväeliigid
1.2. Märgib Eesti kaardile maakonnad ja Kaitseliidu malevad
1.3. Nimetab Kaitseliidu nais- ja noorte­organisatsioonid
1.4. Tegutseb korrektselt rivikäskluste peale
1.5. Kirjeldab Noorte Kotkaste struktuuri ja juhtorganid
1.6. Selgitab Noorte Kotkaste organisatsiooni eesmärki
1.7. Teab Kaitseliidu ja Noorte Kotkaste aastapäevi
1.8. Teab, milline on Noorte Kotkaste sümboolika

2. Matkatarkused

Järg
Peatükk
2.1. Oskab valida ilmastikule vastava mitme­kihilise riietuse
2.2. Oskab valida isikliku varustuse väli­laagrisse või matkale
2.3. Orienteerub kattega teedel 
2.4. Joonistab oma valitud mõõtkavas kodukoha skeemi
2.5. Oskab teha kalamehesõlme ja seasõrga
2.6. Oskab töökorda seada ja kasutada välitelefoni
2.7. Osaleb noorkotkaste ööbimisega välilaagris
2.8. Korraldab ühe tegevuse rühma­kaaslastele
2.9. Läbib maastikul 5–10kilomeetrise matka
2.10. Oskab määrata koordinaate

3. Ohutus

Järg
Peatükk
3.1. Selgitab tuleohutus­nõudeid 
3.2. Tunneb noorteüritusel kehtivaid ujumisreegleid
3.3. Oskab rakendada esmaabivõtteid ja elustada
3.4. Oskab kasutada esmaseid tulekustutus­vahendeid
3.5. Oskab abistada külma- ja kuuma­kahjustuste korral
3.6. Oskab abistada põletuste korral
3.7. Oskab tegutseda lõhkekehade leidmisel
3.8. Oskab rakendada ohutusnõudeid tööriistadega töötades

4. Kodanikuõpetus

Järg
Peatükk
4.1. Teab, millised on tema kohaliku omavalitsuse lipp ja vapp
4.2. Voldib riigilipu kokku ning tunneb selle kasutamise korda
4.3. Täidab kodanikukohust õnnetusest teavitamisel 
4.4. Selgitab Politsei- ja Piirivalveameti, Päästeameti rolli
4.5. Nimetab Eestis tegutsevaid noorte­organisatsioone
4.6. Selgitab, mis on küber­kiusamine
4.7. Nimetab vähemalt kolm rahvussümbolit
4.8. Osaleb loometegevuses

5. Eesti ajalugu

Järg
Peatükk
5.1. Nimetab Eesti riigimehe, sõjaväelase või kultuuritegelase
5.2. Jutustab vähemalt ühe eesti muinasjutu
5.3. Nimetab ühe võõrvõimu Eesti ajaloost

6. Kehalised katsed

Järg
Peatükk
6.1. Sooritab kehalised katsed

7. Lisad

Järg
Peatükk
7.1. Sõnaseletused
Palun oota