Peatükk 1.4 (IV järk)

Tegutseb korrektselt rivikäskluste peale

Katsenõue loetakse täidetuks, kui noor oskab tegutseda korrektselt järgmiste rivikäskluste peale: „Joondu!“, „Paremale (vasakule) – vaat!“, „Otse – vaat!“, „Parem (vasak) – pool!“, „Ümber – pöörd!“, „2 (3) sammu edasi (vasakule, paremale) – marss!“

Riviõpe

Riviõpet vajab iga noorkotkas. Sul läheb seda vaja näiteks mõnel maakondlikul rivistusel või hoopis võidupüha paraadil. 

Oled eelnevalt juba õppinud ja harjutanud mitmeid rivikäsklusi. Nendeks on olnud käsklused "VABALT!", "VALVEL!", "KOHENDU!" ja "JOONDU!".

Küll aga tuleb rivis olles ning liikudes ette olukordi, kui peab muutma seismise või liikumise suunda. Ka nendeks tegevusteks on kindlad juhised. 

Rivis seistakse näiteks võistlusmatkade alguses. Foto: Markus Sein, 2022
Liikumise, peatumise ja pööretega seotud käsklusi läheb noorkotkal vaja näiteks paraadil osaledes. Foto: Markus Sein, 2023

Käskluse "JOONDU!" peale seistakse üksteise kõrval sirgjoonel. Seda saapaninade ja õlavöötme järgi. Peopesad suunatakse alla. Joondumisel tehakse järgmist:  

 • puudutatakse õlaga parempoolse noore rusikas vasakut kätt ning sirutades ka enda vasaku rusikas käe välja;
 • pööratake joondumiseks pea paremale;
 • tõstetakse veidi lõuga, et näha endast lugedes viirus eespool kuni neljanda noore rinda. 

Käskluse "Paremale/vasakule – VAAT!" peale pööratakse pea järsult kästud suunda, tõstetakse kergelt lõuga ning vaadatakse tervitatavale silma. Kui tervitatav liigub, siis teda saadetakse vaate ning peapöördega. 

"Otse – VAAT!" lõpetab  käskluse: "Paremale/vasakule – vaat!". Selle käskluse järel pööratakse pea järsu liigutusega otse ning jäädakse valvelseisangusse. 

Käsklust "Parem/vasak – POOL!" täidetakse järgmiselt: 

 • pärast täitekäsklust pöörata parema/vasaku jala kannal ja teise jala päkal 90° paremale/vasakule;
 • peale pööret tuua taga olev jalg järsult lühemat teed mööda ees oleva jala kõrvale;
 • pärast pööret jääda valvelseisangusse.

Käsklust "Ümber – PÖÖR!" tehakse järgmiselt:

 • paigal pöörata vasaku jala kannal ja parema jala päkal 180​° ümber vasaku õla;
 • pärast pööret tuua parem jalg lühemat teed mööda vasaku jala kõrvale;
 • jääda valvelseisangusse. ​​

Käsklus "2/3 sammu edasi/vasakule/paremale – MARSS!" tehakse järgmiselt: 

 • edasi liigutakse taktsammule öeldud sammude arv;
 • peatutakse käskluseta;
 • paremale/vasakule liikumisel astutakse samm vasaku/parema jalaga ning tuuakse teine jalg kohe selle kõrvale. Sellisel kujul jätkatakse liikumist nõutud sammude arv. 
Käskluse "JOONDU!" peale seistakse üksteise kõrval sirgjoonel. Foto: Lisett Kruusimäe
Käskluse "Paremale/vasakule/otse – VAAT!" peale pööratakse pea kästud suunda. Foto: Lisett Kruusimäe
Käskluse "Parem/vasak – POOL!" või "Ümber-PÖÖRD!" peale keeratakse end ühe jala kannal ja teise jala varbal. Foto: Lisett Kruusimäe
 • Vasakule – VAAT!
 • Paremale – VAAT!
 • Joondu!
 • Vasakule–VAAT!
 • Paremale–VAAT!
 • Joondu!
 • Vasak–POOL!
 • Joondu!
 • Parem–POOL!
Noorkotkas Siim selgitab Sulle erinevate rivikäskluste põhimõtteid! 
Pane tähele! Korrektne on öelda "Ümber pöör" ning joondumisel  mõõdetakse vahesid selle käega, kuhu poole rivistatakse.
Palun oota