Peatükk 3.1 (IV järk)

Selgitab tuleohutus­nõudeid 

Katsenõue loetakse täidetuks, kui noorkotkas selgitab lõkke tegemise ja telgiahju kütmise tuleohutusnõudeid ning võimalusel on neid rakendanud välilaagris.

Lõkke tegemine

Laagris olles on oluline koht lõkkel. Lõkkel saab vorste küpsetada. Õhtuti on mõnus lõkketule ääres juttu ajada. Lõke annab sooja ja valgust. Igas laagris peab olema oma laagrilõke! Kuid lõket tehes ei tohi unustada tuleohutusnõudeid.

Lõkke tegemisel jälgi järgmist:

 • Lõkketuld ei tohi teha puude, hoonete ja turbasoode lähedal (kaugus umbes 100 meetrit).
 • Lõkkekoha kaugus telkidest peab olema 20 meetrit ja 10 m kaugusel kasvavatest puudest.
 • Jälgi tuule suunda, et sädemed ei lendaks hoonele, metsale või muule põlevmaterjalile.
 • Enne lõkke tegemist puhasta lõkkekoht kergesti süttivast materjalist, eemalda ka rohukamar.
 • Lõkke tegemisel hoia käepärast tulekustutusvahend (näiteks ämber veega, tulekustuti vms).
 • Enne lõkkekohast lahkumist veendu, et lõke oleks täielikult kustunud.

Pea meeles! 

Lõkke tegemisel on kõige tähtsam tuleohutus. 

 • Pane lõkke lähedale valmis tulekustustusvahendid.
 • Ämber veega peab olema esimese veekogu juures.
 • Puhasta lõkkekoht kergesti süttivast materjalist.
 • Vali lõkkekohale sobiv kaugus metsast, elumajadest, telkidest.
 • Lahkumisel võib lõke vaikselt hõõguma jääda.
 • Jälgi tuulesuunda.
 • Lahkumisel veendu, et lõke on kustunud.

Telgiahju kütmine

Noorkotkad ööbivad välilaagrites köetavates telkides. Tänu sellistele telkidele saab väljas ööbida ka väga külmade ilmadega. 

Telgiahju kütmisel tuleb jälgida järgmisi tuleohutusnõudeid:

 • Telgiahi peab olema kindlalt kinnitatud.
 • Telgiahju alune maapind tuleb puhastada.
 • Võimalusel panna telgiahju alla metallist anum, kuhu pudenevad söed ja tuhk.
 • Enne kütmise alustamist peab telgis olema vähemalt 20 l vett või pulberkustuti.
 • Telgiahju peab kütmise ajal valvama.
 • Vali telgiahju kütmiseks sobiliku suurusega puud.
 • Ahju ei tohi panna esemeid, mis ei ole ette nähtud kütmiseks.
 • Süütamiseks ei tohi kasutada süütevedelikku ega muid kergesti süttivaid aineid.
 • Süütamiseks kasuta kasetohtu, süütetablette.
 • Ahju küttes kasuta töökindaid.
 • Telgiahju alust maapinda tuleb aeg-ajalt kasta ning kustutada ahjust kukkunud söed ja kuum tuhk.
 • Jälgi, et ahjust 0,5 meetri raadiuses oleks nn vaba ala.
 • Kui köetakse öösel, peab koostama kütmisgraafiku.
 • Kütmisgraafikusse lisa telgis magajad kas vastupäeva või päripäeva.
 • Telgiahju küttes peab olema ärkvelriides ja valmis vajaduse korral kustutama tuld.
 • Kui lõpetad telkimise, tuleb puhastada ahi ja korsten.
Köetav telk. Foto: Iiris Prosa

Pea meeles! 

 • Telgiahju ei tohi jätta valveta.
 • Hoia ligidal tulekustutusvahendid.
 • Ära kasuta süütamiseks kergesti süttivaid aineid.
 • Öösel küta ahju graafiku alusel.

Telgiahju kütmisgraafiku näide

Jüri

23:00–24:00

Teet

24:00–01:00

Kalle

01:00–02:00

Madis

02:00–03:00

Riho

03:00–04:00

Sass

04:00–05:00

Karl

05:00–06:00

Maapind telgiahju all tuleb .

Telgiahju juures peab valmis olema .

Telgiahju süütamiseks ei tohi kasutada .

Telgiahju küttes kasuta .

Palun oota