Peatükk 4.7 (IV järk)

Nimetab vähemalt kolm rahvussümbolit

Katsenõue on täidetud, kui noorkotkas tutvustab teistele Eestit ühe rahvussümboli kaudu ja on teadlik vähemalt paarist teisest.

Eesti rahvussümbolid

Igal riigil on sümbolid, mis on riigile olulised. Eesti riigisümbolid on Eesti lippvapp ja hümn.          Riiklikele sümbolitele lisaks on valitud ka rahvussümbolid.

Riigisümbolid on kehtestatud seadustega ning nende kasutamise kord on kindlaks määratud. 

Rahvussümbolid eksisteerivad üldrahvaliku kokkuleppe alusel ning nende kasutamine on vaba.

Eesti rahvussümbolid
Rahvuslill – rukkilill,
Rahvuskivi – paekivi,
Rahvuslind – suitsupääsuke,
Rahvuskala – räim,
Rahvusloom – hunt​​​​,
​​Rahvusliblikas – pääsusaba.

Eesti riigisümbolid

Eesti hümn

Eesti lipp

Eesti lipp
Eesti vabariigi vapp
Rukkilill on Eesti rahvuslill. Foto: Arne Ader
Rahvas peab Eesti rahvuspuuks tamme. Foto: Arne Ader
Paekivi on Eesti rahvuskivi. Foto: Arne Ader
Räim on Eesti rahvukala. Foto: Tiit Hunt
Hunt on Eesti rahvusloom. Foto: Sven Začek
Pääsusaba ona rahvusliblikas. Foto: Arne Ader
Suitsupääsuke on Eesti rahvuslind. Foto: Kaur Nellis


        • Rahvuskivi
        • Rahvuslind
        • Rahvusloom
        • Rahvuslill
        Foto: Arne Ader

        See rahvussümbol on 

        Palun oota