Peatükk 5.3 (IV järk)

Nimetab ühe võõrvõimu Eesti ajaloost

Katsenõue loetakse täidetuks, kui noorkotkas oskab nimetada ühe võõrvõimu.

Võõrvõimud Eestis

Iga noorkotkas teab, et Eesti ei ole alati vaba olnud. Paljud riigid on üritanud Eestit endale saada.               

Eesti ajalugu algab ajast, kui inimesed asusid Eesti aladele elama. Kõik see juhtus 11 000 aastat tagasi. Ajaloolased on leidnud küttide ja kalastajate asula (Pulli asula), mis asus Pärnu jõe ääres. Eesti on olnud eri aegadel eri võimude all, kes on tulnud Rootsist, Taanist, Venemaalt, Poolast, Saksamaalt.

Võõrad võimud Eestis

 • 13. sajandi alguseks on eestlased kujunenud rahvaks ja ühinenud 8 suuremaks maakonnaks. 
 • 1200. aastal saabuvad Saksa ristisõdijad piiskop Alberti juhtimisel Väina jõele ning algab siinsete paganate ehk liivlaste, lätlaste ja eestlaste alade vallutamine. 
 • Muistse vabadusvõitluse 1208–1227 tulemusena jagatakse eestlaste alad piiskoppide (Tartu piiskopkond, Saare-Lääne piiskopkond), Mõõgavendade ordu ja Taani valitsemise alla. 
 • 1346. aastal müüb Taani kuningas talle kuulunud Harju-Viru koos Tallinnaga Saksa ordule. 
 • Liivi sõja 1558–1583 tulemusena jagatakse Eesti alad Rootsi, Taani, Poola ja Venemaa vahel, hiljem omandab Rootsi ka Poolale ja Taanile kuulunud valdused. 
 • Põhjasõja tulemusena 1700–1721 läheb Eesti ligi kahesajaks aastaks Vene tsaaririigi koosseisu. 
 • 24. veebruaril 1918 kuulutab Eestimaa Päästekomitee Tallinnas (23. veebruaril 1918 Pärnus) Eesti iseseisvaks vabariigiks. 
 • 25. veebruaril 1918 algab Saksa okupatsioon (nn esimene Saksa okupatsioon), mis kestab kuni Esimese maailmasõja lõpuni 11. novembril 1918. 
 • 28. novembril 1918 algab Vabadussõda
 • 2. veebruaril 1920 sõlmitud Tartu rahuleping kindlustab Eesti riikliku iseseisvuse
 • 17. juunil 1940 okupeerib Nõukogude Liit Eesti Vabariigi ja Eesti lülitatakse augustis 1940 lõplikult Nõukogude Liidu koosseisu. 
 • 22. juunil 1941 alanud Saksamaa – Nõukogude Liidu sõjas okupeeritakse Eesti 1941. aasta sügiseks sakslaste poolt. 
 • 1944. aasta sügisel okupeerib Nõukogude Liit teistkordselt Eesti. 
 • 1987. aasta kevadel algab Nõukogude-vastane vastupanuliikumine, mida tuntakse laulva revolutsiooni nime all. 
 • 20. augustil 1991 kuulutab Eesti Ülemnõukogu Eesti taas iseseisvaks riigiks.
 • 200 aastat Vene tsaaririigi koosseisus.
 • Saabuvad Saksa ristisõdijad piiskop Alberti juhtimisel.
 • Taani kuningas müüb enda osa Eestist Saksa ordule.
 • Eestlaste alad piiskoppide, Mõõgavendade ordu ja Taani valitsemise alla.
 • Eestis on 8 maakonda.
 • Peale Liivi sõda jagatakse Eesti alad Rootsi, Taani, Poola ja Venemaa vahel.
Eestimaad on paljud riigid aegade jooksul endale tahtnud. 
 • Teine Saksa okupatsioon.
 • Vabadussõda.
 • Eesti kuulutatakse iseseisvaks vabariigiks.
 • Esimene Saksa okupatsioon.
 • Esimene Venemaa okupatsioon.
 • Laulev revolutsioon.
 • Eesti kuulutatakse taas iseseisvaks vabariigiks.
 • Teine Venemaa okupatsioon.
 • Tartu rahuleping.
Palun oota