Peatükk 1.15 (Tähtteose kiirkursus)

Marie Under „Mureliku suuga“

Kasutatud on materjale Eesti Ajaloomuuseumi, Eesti Arhitektuurimuuseumi, Eesti Kirjandusmuuseumi, Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse arhiividest ja Eesti Kultuuriloolise Arhiivi kogust.

Luuletus, milles ema saadab poega tagasi rindele

Palun oota