Peatükk 1.16 (Tähtteose kiirkursus)

Mati Unt „Ja kui me veel surnud ei ole, siis elame praegugi“

Kasutatud on materjale Tallinna Kirjanduskeskuse Undi muuseumi arhiivist, Rahvusarhiivist ja Kalju Orro fotokogust.

See teos on oma olemuselt kaasaegne ...

Palun oota